Dropshipments en ICC Incoterms® 2020 | Overwegingen voor de beste afspraak

Wat is de beste Incoterms®-regel? Dit is bij ‘normale’ leveringen al een lastige vraag, maar bij dropshipments helemaal.

10-07-2019  Tijdens adviestrajecten en trainingen blijkt dat bedrijven veel moeite hebben met het bepalen van de juiste Incoterms®-regel. Helemaal lastig wordt het als bedrijven te maken krijgen met dropshipments.

Bij een dropshipment (ook bekend als direct shipment) worden goederen bijvoorbeeld ingekocht in Azië en rechtstreeks geleverd aan een eindklant in Australië of het Midden-Oosten. Een dergelijke constructie, die voor veel bedrijven inmiddels dagelijkse praktijk is, roept vragen op over de inrichting van het inkoopcontract en de beste Incoterms®-regel. De afwegingen die hierbij spelen komen aan bod in onderstaand voorbeeld.

Drie continenten

Een Nederlandse partij B ontvangt een bestelling van een eindklant C in Saoedi-Arabië). B stuurt de inkooporder door naar leverancier A in Vietnam (zie schema 1). Deze levert het product vervolgens rechtstreeks aan de eindklant C. De factuur van A gaat naar B. De factuur van B gaat naar eindklant C.

De goederen eerst naar Nederland laten komen, zou wellicht overzichtelijker zijn, maar door te werken met een dropshipment kan de Nederlandse partij de levertijd verkorten en besparen op voorraad- en transportkosten.

Stel nu dat B met C heeft afgesproken dat hij de goederen zal afleveren in de loshaven in Saoedi-Arabië. In de praktijk wordt dan zeer vaak verkocht op basis van een C- of een D-regel. Onder welke afspraken moet B dan bij A gaan inkopen? Is het verstandig om het inkoopcontract te spiegelen aan de overeengekomen Incoterms®-regel in het verkoopcontract (zie schema 2)?

Financieel

Bij het nadenken over de beste regel spelen verschillende overwegingen mee. De eerste is een financiële. Is de betalingsconditie tussen B en C een Letter of Credit (L/C)? Dan zal de Bill of

Lading (B/L) onderdeel zijn van de set onder het L/C in te leveren documenten en is het dus zaak om grip op de ontvangst én opmaak van dit document te houden. Dit kan door ‘FCA laadhaven’ of (desnoods) ‘FOB Laadhaven’ af te spreken. B is dan de contractuele wederpartij van de carrier en houdt daarmee recht op ontvangst én grip op de opmaak van het document dat betalingszekerheid geeft onder het L/C.

Logistiek

Een tweede overweging is een logistieke: is leverancier A in staat om het transport op tijd, kwalitatief goed én tegen een optimale prijs te organiseren? Als er twijfel is of leverancier A de goederen conform de door B en de eindklant gewenste planning op de afgesproken plaats van bestemming kan krijgen, en het niet duidelijk is of de goederen op de juiste manier en tegen de juiste kosten gestuwd, vervoerd (en verzekerd) zullen worden tot aan de loshaven, dan is het wellicht goed om hierop te anticiperen door middel van een andere Incoterms®-regel. Op FCA of FOB Port of Loading condities inkopen betekent dat B grip houdt op de logistieke kosten en organisatie.

Commercieel

Ten derde speelt er nog een commerciële overweging mee. Mogelijk heeft B er belang bij dat eindklant C niet te weten komt wie de leverancier is; C zou anders voortaan direct bij A kunnen bestellen. Ook hier is een andere F-regel een optie. Het afschermen van de leverancier is ook mogelijk door middel van een ‘documentenruil’, zie hiervoor het artikel ‘Grip op uw naam’ in Globe Magazine, januari 2016.

Andere factoren

Er spelen nog andere factoren een rol bij het bepalen van de beste regel, zoals de aard van de goederen (kapitaalgoederen, IMO) en zendingsgrootte (full container load of LCL). Het is belangrijk dat alle factoren worden mee genomen in de besluitvorming en dat de tijd wordt genomen voor het bepalen van een goede Incoterms®-strategie aan zowel de verkoop- als de inkoopkant. Uiteraard is ook een goede samenwerking met een ter zake kundige expediteur of logistiek dienstverlener van essentieel belang.

Conclusie

Hopelijk is duidelijk geworden dat het zomaar ‘spiegelen’ van de Incoterms®-regel grote risico’s met zich meebrengt. De ideale regel bestaat niet; diverse overwegingen spelen een rol. Door bewustwording, het vergroten van kennis en aandacht te hebben voor dit onderwerp kunnen grote logistieke, commerciële en financiële risico’s worden voorkomen.

Dit artikel is eerder gepubliceerd in globe magazine en geschreven door Ivo Veraart. Ivo is zelfstandig adviseur en auteur van de boeken Havenlogistiek en International trade and port logistics en de poster Exportdocumenten en docent bij evofenedex.


Incoterms®-opleidingen

Internationaal zakendoen vraagt om duidelijke afspraken over waar de verantwoordelijkheid van de verkoper ophoudt en die van de koper begint. Daarvoor bestaan sinds 1936 de Incoterms® van de International Chamber of Commerce (ICC). De ICC Incoterms® 2020 zijn een nauwkeurige beschrijving van de rechten en plichten van koper en verkoper bij het leveren van de goederen m.b.t. het transport, de verzekeringen, vergunningen en douaneformaliteiten. We bieden gedurende het jaar op verschillende locaties Incoterms®-trainingen. 

Onze ledenadviseur Alice
Contact

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder