Zoetermeer, 26 juni 2013

EVO betwijfelt of capaciteit Defensie voldoende is onderzocht

Rederijen mogen alleen bewapende private beveiligers op koopvaardijschepen inzetten als Defensie dit niet meer zelf kan doen. Dit stelt verladersorganisatie EVO vandaag in een gesprek met de Vaste Kamercommissie van Defensie.

De Kamercommissie houdt vanmorgen rondetafelgesprekken over de inzet van VPD's (‘Vessel Protection Detachments’) en het geweldsmonopolie van de overheid. VPD's zijn mariniers die koopvaardijschepen tegen piraten beschermen.

Bewaking

EVO, belangenbehartiger van bedrijven die eigenaren zijn van goederen, staat kritisch tegenover het toestaan van bewapende private beveiligers op schepen. Het kabinet moet eerst meer doen om de inzet van mariniers aan te laten sluiten bij de dagelijkse operatie van rederijen, alvorens het geweldsmonopolie te delegeren aan marktpartijen. Zo bestaat een VPD uit minimaal 11 mariniers. Slechts in uitzonderingsgevallen mag een kleiner team worden ingezet, maar het is nog onduidelijk onder welke voorwaarden dit mag.

Zorgplicht

De commissie-De Wijkerslooth onderzocht in oktober 2011 de mogelijkheden voor private beveiliging van koopvaardijschepen. De commissie concludeerde dat er slechts naar private beveiliging kan worden gekeken als Defensie absoluut niet in staat is om aan de zorgplicht van de staat, het beschermen van burgers en goederen, te voldoen. EVO onderschrijft deze conclusie. Voordat de overheid private beveiligers  toestaat, moet eerst vast komen te staan dat Defensie haar grenzen heeft bereikt.