27-11-2013 De nieuw te vormen coalitie in Duitsland heeft in het regeerakkoord een verhoging van de LKW-Maut voor vrachtauto’s opgenomen. De Maut wordt voortaan ook geheven op alle Bundesstrassen en op basis van een nieuwe studie verwacht de Duitse overheid hogere tarieven te kunnen heffen.

Gewicht

Daarbij wordt ook gekeken naar het gewicht van een vrachtauto en de externe kosten, zoals geluidsoverlast en de uitstoot van schadelijke stoffen. Een klein lichtpuntje is dat er een nieuwe goedkopere Mautklasse komt voor de Euro-5-vrachtauto’s. Duitsland investeert de netto opbrengsten uitsluitend in de verkeersinfrastructuur, dus niet alleen naar autowegen, maar ook naar vaar- en spoorwegen.

Vignet

Nieuw is een vignet voor personenauto’s met als doel buitenlanders te laten bijdragen aan de verkeersinfrastructuur in Duitsland met de uitdrukkelijke voorwaarde, dat geen enkele Duitser meer gaat betalen dan nu. Op dit moment is nog niet te achterhalen wat de gevolgen zijn voor bestelauto’s tot en met 3,5 ton en voor vrachtauto’s vanaf 3,5 ton tot en met 12 ton. De LKW-Maut geldt nu alleen vanaf 12 ton.

Extra

In eerdere versies van het akkoord stond dat de Duitse overheid in totaal 4 miljard euro extra wil ophalen met de uitbreiding van de LKW-Maut en het vignet.