13-09-2013  Duitsland heeft op het gebied van intracommunautair vervoer een wetswijziging ingevoerd die gevolgen kan hebben voor leveranciers en afnemers. Deze wetswijziging wordt per 1 oktober van kracht.

Nultarief

Duitse leveranciers die goederen hebben verkocht en deze goederen naar een andere EU-lidstaat (laten) vervoeren of verzenden, kunnen het nultarief of vrijstelling met recht op aftrek van voorbelasting bij een intracommunautaire levering toepassen.

Bewijs

Een belangrijke voorwaarde hiervoor is dat de leverancier het vervoer of verzending naar die andere EU-lidstaat aannemelijk maakt. Als bewijs hiervoor kunnen bijvoorbeeld CMR’s of kopieën ervan worden gebruikt, evenals vrachtbrieven, transportnota’s, correspondentie met de afnemer of transportverzekeringen.

Bewijslast

De wetswijziging betreft de bewijslast voor het intracommunautaire vervoer. Elke leverancier moet bij intracommunautaire leveringen vanuit Duitsland voortaan beschikken over een schriftelijke bevestiging van de afnemer dat de goederen daadwerkelijk zijn ontvangen. Zonder deze ‘Gelangenbestätigung’ mag de vrijstelling niet worden toegepast en wordt alsnog ‘Mehrwertsteuer’ nageheven.

Stroomschema

Als de goederen vanuit Duitsland worden vervoerd of verzonden, heeft dit gevolgen voor Nederlandse ondernemers. Een zogeheten stroomschema waarin deze gevolgen zijn weergegeven, staat in de bijlage ‘Gelangensbestätigung Duitsland-EVO’ (pdf).