01-09-2011  In Duitsland wordt 90 procent van de binnenvaart over de Rijn, de nevenrivieren en het West-Duitse kanalennet afgewikkeld. En dat zal nog meer moeten worden om de druk belaste wegen en spoorwegen langs de Rijncorridor te ontlasten. Dit stelt de Duitse milieuclub Bund in het rapport ‘Bund-Vision für Flusslandschaften in Deutschland’.

Terug in de tijd

Het is slechts één van de weinige positieve conclusies voor de binnenvaart in het rapport, concludeert EVO. ‘Eigenlijk wil Bund ver terug in de tijd, toen de zalm nog vrij naar de bovenloop van alle rivieren kon zwemmen en de uiterwaarden nog kilometers breed waren.’

Sluizen en stuwen

Bund vindt dat de Duitse overheid te weinig aandacht heeft voor de ecologie van de beken en rivieren in Duitsland. Zo wil de organisatie dat in minder druk bevaren rivieren (Elbe, Weser en Donau) sluizen en stuwen aan het eind van hun levenscyclus worden verwijderd. Ook wil zij dat er geen nieuwe waterkrachtcentrales komen en dat bestaande aan het einde van hun concessieperiode worden gesloopt.

Energieproductie

EVO vindt dat dit laatste niet goed te rijmen is met het doel van Bund om de energieproductie 100 procent duurzaam te maken. EVO: ‘Gelukkig stelt Bund ook vast dat de Europese Kaderrichtlijn Water het bestaande gebruik van rivieren beschermt, onder meer door de binnenvaart en voor de opwekking van energie’.

Binnenvaart Rijn