19-04-2011  Regelmatig ontvangen leden van EVO boetes voor verkeersovertredingen die zijn begaan in Duitsland. Hoewel de meeste overtredingen ontstaan door te hard rijden, ontvangen veel ondernemers ook boetes omdat de regelgeving in Duitsland op een aantal punten anders is dan in Nederland.

Hierbij kan gedacht worden aan een bestuurder van een bestelbus tot 3,5 ton die een boete ontvangt vanwege het ontbreken van een ‘vakantiebrief’. Dit levert soms nogal wat frustratie op.

Eveneens geldt dat de hoogte van boetes, voor bijvoorbeeld rijden door rood licht of fout parkeren, afhankelijk is van de situatie. Normaal gesproken kost een dergelijke boete rond de 50 euro, maar als er sprake is van gevaar of van materiële schade dan kan een boete veel hoger uitvallen. Daarbij kunnen lokale overheden in Duitsland de hoogte van boetes aanpassen.

Bij grotere verkeersovertredingen kan de Duitse politie Nederlandse bestuurders zelfs een rijverbod opleggen. Wanneer bestuurders daaraan geen gehoor geven en in Duitsland worden aangehouden, dan kunnen zij hun rijbevoegdheid in Duitsland verliezen.

Overigens geldt dat wanneer Nederlandse bestuurders een boete uit Duitsland niet (tijdig) betalen tevens een tijdelijk rijverbod kunnen krijgen.

Soms is het raadzaam om actie te ondernemen tegen een boete, omdat deze niet juist of niet redelijk is opgelegd. Niet alleen kan bezwaar worden gemaakt, maar ook kan gevraagd worden om een uitleg van de boete in de Nederlandse taal.

EVO organiseert op 12 en 17 mei aanstaande informatiebijeenkomsten (‘Rij boetevrij door Duitsland’) over dit onderwerp.

Tijdens deze bijeenkomsten worden de belangrijkste verschillen tussen de Nederlandse en Duitse regelgeving behandeld. Tevens wordt uitgelegd hoe de handhaving in Duitsland plaatsvindt en welke stappen u kunt ondernemen tegen een boete.