Update - 11-08-2015  Eerder besloot de Duitse minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de meldings- en documentatieverplichting voor werk in Duitsland te versoepelen. Dit voornemen is nu in regelgeving omgezet. 

Sinds 1 augustus hoeft een werkgever voor het uitvoeren van werk in Duitsland zijn werknemer in vaste dienst niet meer aan te melden of werktijden bij te houden

  1. als het regelmatige maandloon meer dan 2958 euro bruto bedraagt
  2. of als de werknemer langer dan één jaar in dienst is en per maand meer dan 2000 euro bruto ontvangt

Deze versoepeling geldt ook voor meewerkende familieleden in de 1e lijn die werk verrichten in Duitsland, bijvoorbeeld een schippersfamilie op een Rijnaak.

Voorwaarde is wel dat de werkgever het bovenstaande bij een controle kan aantonen. In de praktijk betekent dit dat werknemers die werkzaam zijn in Duitsland een recente in de Duitse taal gestelde loonstrook en een bewijs van betaling bij zich hebben. Ook moeten zij bij een beloning vanaf  2000 euro deze zelf over de afgelopen 12 maanden meevoeren.

Toelichting

Sinds begin dit jaar zijn bedrijven uit alle branches in Duitsland verplicht hun werknemers een minimumloon van 8,50 euro bruto per uur te betalen. Buitenlandse werkgevers moeten hun werkzaamheden in Duitsland vooraf bij de Bundesfinanzdirection West in Keulen aanmelden en de werktijden per werknemer registreren. Bij eventuele controle door de douane moeten zij arbeidscontracten, urenstaten en betalingsbewijzen, opgesteld in de Duitse taal, overleggen.


01-07-2015  De meldingsplicht voor het laten werken in Duitsland lijkt voor de meeste werkgevers van de baan.

Onder druk van coalitiegenoten CDU en CSU heeft arbeidsminister Andrea Nahles (SPD) besloten, dat voor het verrichten van werkzaamheden in Duitsland door een werknemer die al een jaar in dienst is tegen een loon van minimaal 2000 euro bruto per maand, de werkgever geen opgave meer hoeft te worden gedaan van de tijdstippen van aanvang en beëindiging van de werkzaamheden en de duur ervan.

Losse arbeidskrachten

Voor losse arbeidskrachten, seizoenwerkers en dergelijke blijft de grens tot waar wel opgave van tijden en duur van de werkzaamheden in Duitsland worden verricht staan op 2958 euro bruto per maand. Het minimumuurloon in Duitsland, begin dit jaar ingevoerd, bedraagt 8,50 euro. Dat is bij een volledige inzet 1.473 bruto per maand.