18-08-2015 Op de Duitse Autobahnen en diverse Bundesstrassen gaat op 1 oktober de nieuwe tolplicht gelden. Vanaf eind deze maand gaat het maximum gewicht voor tolplichtige voertuigen omlaag van 12 ton naar 7,5 ton.

Bij de nieuwe Duitse tolregels gaat het om het maximaal toegelaten gewicht van de combinatie. Dat betekent dat dus ook lichte vrachtauto’s die met een aanhangwagen rijden Mautplichtig kunnen zijn. De maatregel gaat in op 1 oktober. Eerder dit jaar, per 1 juli, werden er al nieuwe tolregels van kracht op 1.100 kilometer van de Duitse Bundesstrassen, die te vergelijken zijn met onze provinciale wegen. Het plan is om in 2018 op het hele Duitse wegennet tol te gaan heffen.

Serieuze bedragen

De maatregelen per 1 oktober en de toekomstige plannen hebben te maken met geldtekort. De Duitse regering heeft meer geld nodig om het achterstallig onderhoud aan de wegen te kunnen uitvoeren. Daarbij gaat het om serieuze bedragen; in de begroting voor 2015 heeft Duitsland een bedrag van 4,3 miljard euro opgenomen voor tol-inkomsten. Voor handhaving en inning is 540 miljoen euro opgenomen terwijl de Duitse wegvervoerders 550 miljoen aan compensatie krijgen. Voor het onderhoud aan de Duitse wegen resteert zodoende 3,1 miljard.

Meer informatie in de Kennisbank