21-11-2017 Met ingang van 1 januari 2017 zal Duitsland de lzv in de regelgeving opnemen. Dit verklaarde de Duitse minister van verkeer Dobrindt in Frankfurt op een bijeenkomst van de organisatie van transportbedrijven BGL.

Regels

Voor zover nu bekend krijgt het type bestaande uit trekker, oplegger en een middenasaanhangwagen in de nieuwe regels voor nog maar één jaar toelating. Als reden wordt aangegeven dat het risico op scharen van dit voertuigtype te groot wordt geacht. Er wordt wel vanuit het ministerie aanvullend onderzoek gedaan naar dit voertuigtype.

Langere oplegger

Een door Duitse opleggerbouwers bedacht alternatief voor de lzv, de 14,9 meter lange oplegger, krijgt een toelating van zeven jaar. Deze opleggers zijn 1,30 meter langer dan in Nederland toegelaten.

Efficiënter

Volgens Dobrindt laat de lzv een verbetering van de transportefficiëntie zien van 15 tot 25 procent en is er geen verdringing van het spoor naar de weg. Hij heeft zich in het verleden al positief uitgelaten over grensoverschrijdende inzet.  De nieuwe geluiden stemmen dan ook hoopvol dat over niet al te lange tijd ook grensoverschrijdende inzet van lzv’s kan plaatsvinden.

Verschillen

Het grootste verschil tussen de Duitse en de Nederlandse lzv’s is dan wel het toegelaten totaalgewicht. In  Duitsland veertig ton, in Nederland zestig ton. Verder is de bochtstraal waarbinnen een Duitse combinatie zich beweegt krapper dan die voor Nederlandse.

Investeringsregeling

Voor Nederlandse bedrijven die willen investeren in een langere en zwaardere combinatie geldt dit jaar nog steeds dat de MIA/VAMIL-regeling van toepassing is bij investering in een dolly of tussenoplegger.