30-04-2014  Het puntensysteem voor het rijbewijs dat Duitsland hanteert, wordt per 1 mei veranderd. Werd voorheen de rijbevoegdheid bij 18 punten ontzegd, nu ligt de grens bij 8 punten. Ook de boetestructuur wordt aangepast. Bestaande punten worden omgezet naar het nieuwe stelsel.

Hogere boete

Verder wordt voor een aantal overtredingen geen punt meer genoteerd maar is wel het boetebedrag omhoog gegaan. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Betreden milieuzone zonder sticker (van 40 naar 80 euro)
  • Ontbreken van kentekenplaat (van 40 naar 60 euro)
  • Slecht leesbare kentekenplaat (van 50 naar 65 euro)
  • Negeren van rijverbod voor vrachtverkeer op zon- en feestdagen (van 380 naar 570 euro)

EVO-Kennisbank

Meer informatie over het nieuwe puntenstelsel, sancties en kwijtschelding van de rijbewijspunten staat bij de landeninformatie in de EVO-Kennisbank onder Overtredingen en boetes (uitsluitend voor EVO-leden).

Overtredingen en boetes Duitsland (let op: inloggen)