07-08-2015  Duitsland verlaagt de ondergrens voor de Mautplicht van 12 naar 7,5 ton. Het gaat om het maximaal toegelaten gewicht van de combinatie en dat betekent dat ook lichte vrachtauto’s die met een aanhangwagen rijden Mautplichtig kunnen zijn. De maatregel gaat in op 1 oktober.

Tarief

De Euro-norm en het aantal assen zijn bepalend voor de hoogte van het tarief, dat ligt tussen 0,081 cent voor een 2-asser Euro VI en 0,218 cent voor een 5-asser Euro 0.

Uitbreiding

Het Duitse kabinet onderzoekt nog de mogelijkheden om het Mautplichtige wegennet uit te breiden tot alle rijkswegen. Ook zijn er plannen om de ondergrens verder te verlagen tot 3,5 ton.

Registreren

Bedrijven die de Maut via internet of automatisch met een ingebouwd kastje willen betalen, moeten zich vóór 1 oktober registreren. In de landeninformatie Duitsland in de EVO-Kennisbank staat hierover meer informatie, inclusief alle tarieven en de kaart met de Mautplichtige wegen.