30-01-2015 - update  Uit diverse Duitse media blijkt dat de Duitse regering is gezwicht voor de druk vanuit met name Polen en Tsjechië om de Duitse minimumloonwet voorlopig niet te laten gelden voor het transitovervoer van goederen door Duitsland. In het bijzonder deze landen, met een lager uurloon, zouden zwaar worden getroffen door de Duitse minimumlooneis. De wet geldt wel als in Duitsland wordt geladen of gelost.

Kopieën loon- en arbeidsgegevens niet nodig

Uit antwoorden van staatssecretaris Wiebes van Financiën op vragen van Kamerleden volgt dat chauffeurs die werkzaam zijn in Duitsland geen loonstrook of arbeidsovereenkomst op zak hoeven te hebben. Als de werkgever van de chauffeur zich heeft gemeld, rust op de eerstgenoemde de verplichting om deze gegevens - in de Duitse taal - voor controle op kantoor beschikbaar te houden.

Kopie

EVO adviseert werkgevers om hun chauffeurs een kopie mee te geven van het aanmeldingsformulier. Mochten de autoriteiten bij een controle onderweg toch vragen stellen aan de chauffeur, dan kan deze op die manier snel duidelijk maken dat zijn werkgever zich van zijn verplichtingen bewust is.

 

07-01-2014 update  De controle op de naleving van het Duitse minimumloon buitenlandse werk- en of opdrachtgevers is uitgesteld tot eind januari 2015. Dit is de uitkomst van een overleg tussen de Nederlandse Ambassade in Berlijn en het Duitse Ministerie van Arbeid en Financiën.

Registratie chauffeurs ook voor eigen vervoer

Naar aanleiding van het bericht op 19 december vroegen veel leden zich af of deze registratieverplichting ook geldt voor bedrijven die eigen vervoer verrichten in (of door) Duitsland. De wetgeving is van toepassing op alle door werknemers in Duitsland verrichte activiteiten, dus ook eigen vervoerders dienen via het op deze pagina te downloaden formulier opgave te doen van personeel wat naar verwachting het komende half jaar op (of door) Duitsland rijdt.

Controle en bewaarplicht

De douane wordt belast met de controle op naleving van de wet minimumloon.

Bij controle dienen de volgende documenten in het Duits voorhanden te zijn:

  • kopie arbeidsovereenkomst
  • recente loonstroken
  • aanvang en verwachte duur uitvoering opdracht in Duitsland
  • bovengenoemde documenten moeten minimaal 2 jaar worden bewaard.

Uitzondering transportsector

Het ministerie heeft toegezegd dat buitenlandse bedrijven deze documenten in eigen land mogen bewaren. Wel moet de werkgever via het hier eerder genoemde aanmeldingsformulier verklaren dat op eerste verzoek van de douane bovengenoemde documenten in de Duitse taal kunnen worden overlegd.

Advies

Hoewel de feitelijke controle op naleving wet minimumloon tot eind deze maand is uitgesteld, adviseert EVO leden toch om hun chauffeurs nu al een kopie van hun arbeidsovereenkomst in de Nederlandse taal mee te geven. EVO volgt de ontwikkelingen en houdt leden op de hoogte of bij uitvoering van de controle onderweg meer (en vertaalde) documenten worden geëist.