16-06-2014  Het aantal ecocombi’s in Nederland heeft vandaag een belangrijke mijlpaal bereikt. Minister Schultz-van Haegen van Infrastructuur en Milieu overhandigde vanmiddag de ontheffing voor de 1.000ste ecocombi aan sierteeltvervoerder Van der Velden uit Bleiswijk.

Transport en Logistiek Nederland (TLN) en verladersorganisatie EVO zijn trots op dit resultaat. Nederland is één van de koplopers van Europa in het gebruik van deze langere vrachtauto’s. De organisaties hopen dat in de toekomst meer Europese lidstaten het voorbeeld van Nederland volgen en ecocombi’s toelaten op hun wegennet.

Voordelen

Een ecocombi of LZV is een vrachtauto met een maximale lengte van 25,25m en een maximum gewicht van 60 ton. Twee ecocombi’s kunnen dezelfde hoeveelheid lading vervoeren als drie gewone vrachtauto’s. Ecocombi’s bieden daarmee grote voordelen op het gebied van logistiek en milieu, stellen de organisatie.

TLN en EVO hebben vanaf eind jaren negentig veel werk verricht om de introductie van de ecocombi in Nederland mogelijk te maken. In nauwe samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de RDW is in het jaar 2000 de eerste ecocombi in Nederland de weg op gegaan. Na een aantal succesvolle proeven is de ecocombi inmiddels in de wetgeving opgenomen. De vervoerssector in Nederland kan hiermee jaarlijks miljoenen kilometers aan wegvervoer uitsparen, zeggen TLN en EVO. Zij verwachten dan ook dat het aantal ecocombi’s snel verder zal toenemen.

Lidstaten

In Europa is het toegestaan dat twee aangrenzende lidstaten afspraken maken over grensoverschrijdend verkeer met ecocombi’s. In verreweg de meeste landen in Europa zijn ecocombi’s echter niet toegestaan, waardoor grensoverschrijdend vervoer met ecocombi’s niet mogelijk is. Alleen in Scandinavische landen en in Nederland rijden ecocombi’s volop. TLN en EVO hopen dat meer Europese landen de goede ervaringen van Nederland in de komende jaren overnemen en de ecocombi toelaten op hun weggennet. ‘Op die manier kunnen Nederlandse bedrijven deze vrachtauto's ook inzetten in het Europese wegvervoer, wat tot nog meer efficiëntie en milieuvoordelen zorgt’, zo stellen zij.