12-06-2013  De politie Rotterdam Rijnmond haalde in 2010 een auto van de weg waarvan het kenteken geschorst bleek. De politie legde de man, die reed in de auto van zijn zoon, een boete op van 240 euro. De man mocht immers niet met de auto rijden.

Boetebeschikking

De zoon, op wiens naam de auto stond, ontving vervolgens begin 2011 eveneens een boetebeschikking. De boete bedroeg 894 euro. Deze moest hij betalen omdat hij de motorrijtuigenbelasting niet had betaald vanwege de schorsing, maar er toch met het voertuig was gereden. De zoon stapte naar de rechter omdat in zijn ogen tweemaal hetzelfde feit was beboet.

Twee overtredingen

De rechter oordeelde echter dat het om twee verschillende overtredingen ging en twee verschillende overtreders. In het ene geval wordt de Wegenverkeerswet 1994 overtreden, in het geval van de zoon is de Wet op de motorrijtuigenbelasting overtreden, aldus het Hof.

Onterecht

In bovenstaand geval zijn de boetes terecht opgelegd. Het komt echter geregeld voor dat boetes onterecht of onjuist worden opgelegd. Het kan bijvoorbeeld gaan om het niet naleven van verkeersregels, het eurovignet of de rij- en rusttijden. Veel ondernemers maken geen gebruik van de mogelijkheid om hiertegen in bezwaar te gaan, of doen dit te laat.

Advies

Leden van EVO kunnen gratis juridisch advies of -bijstand vragen bij EVO-Bedrijfsjuristen. Dit kan uiteraard ook als het gaat om boetes. De bedrijfsjuristen van EVO zijn bereikbaar via telefoonnummer 079 3467 350 en  via e-mail: bedrijfsjuristen@evo.nl.