03-04-2013  Werkgevers kunnen mensen met een uitkering van UWV op proef bij hun bedrijf laten werken. De duur van de proefplaatsing is met ingang van dit jaar gewijzigd. Onder voorwaarden geeft UWV toestemming voor een proefplaatsing van twee maanden voor een werknemer die anders moeilijk aan het werk komt. Een langere proefperiode is mogelijk.

Geen loonbetaling

In de proefperiode betaalt de werkgever geen loon. De werknemer behoudt dan zijn uitkering. Wanneer de werkgever vindt dat hij een langere bedenktijd nodig heeft, bijvoorbeeld omdat de werknemer ziek is geweest, is verlenging van de proefplaatsing mogelijk. UWV kan de proefperiode op verzoek verlengen tot maximaal zes maanden.

Voorwaarden

UWV stelt een aantal voorwaarden aan de proefplaatsing. De belangrijkste zijn:

  • de werknemer heeft een WAO-, WIA-, WAZ-, Wajong-, Ziektewet- of WW-uitkering en kan zonder proefplaatsing waarschijnlijk moeilijk aan werk komen
  • de werkgever sluit voor de werknemer een aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering af
  • de werkgever verklaart dat hij bereid is om de werknemer na afloop van de proefplaatsing een contract aan te bieden van ten minste zes maanden
  • proefplaatsing kan alleen als de werknemer nog niet eerder bij het bedrijf heeft gewerkt
  • bovendien moeten werknemers met een WW-uitkering voldoen aan de voorwaarde dat zij minimaal drie maanden werkloos zijn. 

De aanvraag voor een proefplaatsing doet de werkgever samen met de werknemer.