"Duurzaamheid geeft zekerheid voor de toekomst"

Leestijd 4 minuten

18-3-2021  Bij duurzaam ondernemen houd je in de bedrijfsvoering rekening met het effect dat je als onderneming hebt op de omgeving. Je maakt bewuste keuzes, bijvoorbeeld op het gebied van innovatie. Er wordt wel eens gedacht dat duurzaamheid en bedrijfseconomische resultaten haaks op elkaar staan. Maar is dat ook zo, of kan duurzaam ondernemen juist tot bedrijfsgroei leiden?

We leggen deze vraag voor aan een drietal ondernemers die allemaal actief zijn in de internationale handel.

Niels Willems van Brekr

Niels Willems is eigenaar van de Doetinchemse start-up Brekr en bedenker van de elektrische brommer. Hij meent dat duurzaamheid een essentieel onderdeel is voor succes; nu en in de toekomst. “Duurzaamheid en innovatie moet je maximaal omarmen. Dat geeft zekerheid voor de toekomst en maakt je bedrijf aantrekkelijk voor klanten en medewerkers. Dan gaat het wel om een goede mix en invulling, want anders zijn het holle frases.” Brekr bouwt een elektrische brommer waarbij design, beleving en betrouwbaarheid eveneens essentieel zijn, legt Niels uit.

“Onze markt wordt gedomineerd door scooters die op elkaar lijken of elektrische brommers die de suggestie wekken op benzine te rijden. Het nieuwe design van de Brekr is een archetype voor een elektrische brommer. Alles wat motoren mooi maakt, plus de logische stap naar voren. De lagere milieubelasting vinden sommige klanten bijzaak en voor andere is het een doorslaggevende reden om een Brekr te rijden. Maar niemand vindt het onbelangrijk. We moeten mensen verleiden een duurzaam product te kiezen. Maak het prachtig, verleidelijk, slimmer én duurzamer.”

Rob Raaijmakers van Van den Berk Boomkwekerijen

Van den Berk Boomkwekerijen is al langere tijd bezig met duurzaam ondernemen. “Dat past ook bij het werken met een levend product”, zegt Rob Raaijmakers, hoofd logistiek bij dit bedrijf in Sint-Oedenrode. “Een kleine twintig jaar geleden zijn we gestart met het inzaaien van gras tussen de bomenrijen, zodat er minder gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn. En zo zijn er veel andere teelttechnische maatregelen genomen. De laatste jaren hebben de initiatieven zich uitgestrekt tot het hele bedrijf, van driehonderd zonnepanelen op het dak van de loods tot de aanschaf van fietsen voor gasten.” Rob merkt dat klanten steeds meer waarde hechten aan duurzaamheid en dat zij het als een goede toegevoegde waarde zien.

“In het buitenland speelt het nog iets minder, maar gemeenten in Nederland willen bij de aanbesteding van raamcontracten graag weten wat een bedrijf doet op het gebied van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Natuurlijk blijft de prijs erg belangrijk, maar als je veel inspanning levert op het gebied van duurzaamheid maak je meer kans. We verwachten dat deze trend zich doorzet en ook particuliere klanten duurzaamheid steeds belangrijker gaan vinden. Dit is ook een van de redenen waarom we vier jaar geleden zijn gestart met het kweken van biologische bomen en besloten hebben mee te doen aan het programma van de CO2-prestatieladder.”

Kristian Tienstra van Lappset Yalp Nederland

Het doel van Lappset Yalp Nederland is beleving en ontwikkeling in publieke ruimten realiseren op passende circulaire wijze. Dit bedrijf uit Goor exporteert interactieve speel- en sporttoestellen. Het zijn toestellen met een inclusief karakter, vertelt directeur Kristian Tienstra. “Ze zijn bespeelbaar door verschillende generaties, met en zonder een beperking, samen of zelfstandig. Maatschappelijk en sociaal ligt hier waarde. Dit helpt ons te groeien. Bedenk ook dat de coronacrisis het belang van een belevingsvolle openbare ruimte onomstotelijk aantoont.”

Het bedrijf zet circulariteit vooral in vanaf het moment na de levensduur van de toestellen. “In een ‘tweede leven’-programma hergebruiken we gerenoveerde onderdelen in bestaande speeltoestellen. Daarnaast verwerken we in ons ‘nieuw leven’-programma gerenoveerde onderdelen tot andere producten dan speeltoestellen, zoals banken en moestuintafels.”

Lappset Yalp hanteert ook circulariteit tijdens de levensduur van de producten. “Dit doen we niet alleen door tijdig onderhoud maar ook door het ontwikkelen van verplaatsbare speel- en sportoplossingen. Een stedelijke locatie die een aantal jaar braak ligt, kan zo worden benut als tijdelijke speel- of sportplek. Ook kan op deze manier met demografische ontwikkelingen worden meebewogen. Ons nieuwste circulaire project is de huurmogelijkheid van interactieve sport- en speeltoestellen”, aldus Kristian.

Duurzaamheidsscan

De gratis online Duurzaamheidsscan van evofenedex helpt jouw bedrijf duurzamer te worden. Je krijgt tijdens het invullen al direct duurzame tips en informatie om je duurzaamheidskennis te vergroten. Na het doorlopen van de scan ontvang je een aanvullend rapport. De Duurzaamheidsscan duurt tussen de vier en twintig minuten, afhankelijk van de keuzes die je maakt.

Auteur: Marianne Elissen. Dit artikel is ook verschenen in globe, het vakmagazine voor internationaal ondernemen.

Onze ledenadviseur Evert-Jan
Contact

Vragen over internationaal ondernemen?

Evert-Jan en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder