In 2050 is er zorgeloze mobiliteit voor alles en iedereen

Leestijd: 1 minuut

12-01-2022  Het klinkt nog ver weg, maar het Klimaatakkoord blikt nu al vooruit naar Nederland in 2050. Tegen die tijd zijn er geen emissies meer en zijn er duurzame compacte steden met optimale doorstroming van mensen en goederen. Tijdens 1 van onze duurzaamheidswebinars geven we je alvast een kijkje in deze toekomst.

In het Klimaatakkoord staan meer dan 600 afspraken om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. We geven even een korte opsomming van een aantal afspraken die onze sector raken.

Afspraken in het Klimaatakkoord

•    emissieloos transport: dit geldt ook voor bestelauto’s en mobiele werktuigen;
•    30 tot 40 gemeentes voeren een zero-emissiezone in;
•    verduurzaming van de logistieke keten: bevoorrading vindt onder andere plaats vanuit logistieke hubs net buiten de stad;
•    ook (zwaar) transport, vliegverkeer en scheepvaart moeten emissieloos zijn;
•    in 2030 komt 70 procent van alle elektriciteit uit hernieuwbare bronnen.

Naast emissieloos transport, forse aanpassingen in de infrastructuur en duurzame energievoorziening, staat het bedrijfsleven ook voor de uitdaging om circulair te gaan werken.

Naar een circulair businessmodel

Een van de doelen in het Klimaatakkoord is om in 2030 50 procent minder nieuwe grondstoffen te gebruiken. Dat kan door grondstoffen langer in de keten vast te houden via bijvoorbeeld hergebruik, reparatie, opwaarderen en recycling. Voor de meeste ondernemers betekent dit dat ze moeten gaan werken aan een circulair businessmodel. Tijdens onze duurzaamheidswebinar ‘Overmorgen: op weg naar een circulaire toekomst’ leggen we uit wat circulair ondernemen is en waar je rekening mee moet houden bij het uitdenken van een nieuw businessmodel.

Schrijf je snel in voor onze duurzaamheidswebinars

Op 3 februari en 24 februari organiseren we twee webinars over duurzaam ondernemen. Maak gebruik van onze kennis en begin – of ga verder – met het verduurzamen van je logistiek. Na het volgen van alle webinars ontvangen leden van evofenedex het certificaat Duurzaam Ondernemen. Hiermee toon je aan volledig op de hoogte te zijn van de meest actuele duurzame ontwikkelingen in de logistiek en supply chain en kun je met je net opgedane kennis vol vertrouwen zelf aan de slag.