15-01-2016  In vier van de vijf (77 procent) vorig jaar afgesloten cao’s is een afspraak gemaakt over duurzame inzetbaarheid van werknemers. Dat meldt werkgeversvereniging AWVN in haar maandelijkse bericht over het verloop van de cao-onderhandelingen.

Werkuren

​Vooral afspraken over flexibele inzet en werkuren (49 procent van de cao’s) zijn populair. Opvallend is dat dit zowel afspraken ten gunste van de werkgever als afspraken ten gunste van de werknemer zijn, bijvoorbeeld rond mantelzorg.

AWVN is de belangrijkste arbeidsvoorwaardenadviseur van werkgevers en betrokken bij het merendeel van alle 900 Nederlandse cao’s en arbeidsvoorwaardenregelingen in Nederland.

Banenplannen

Opvallend in het cao-jaar 2015 is ook de groei van het aantal banenplannen, bijvoorbeeld voor mensen met een arbeidsbeperking. In 46 procent van de cao’s werd daarover een afspraak gemaakt, tegenover 33 procent in 2014. Verder wordt in steeds meer cao’s extra vrije dagen en andere voordelen voor oudere werknemers (zogenaamde ‘ontziemaatregelen’) ingeruild tegen extra’s voor alle personeelsleden en lijken allerlei toeslagen – bijvoorbeeld voor werken in de avonduren – te verdwijnen.