21-06-2016  Op 1 mei 2016 werd de 24 jaar oude douanewetgeving vervangen door een nieuw exemplaar, met flink wat wijzigingen. Er is dan ook ruim twaalf jaar over onderhandeld. Veel bedrijven hebben zich om die reden de afgelopen maanden stevig voorbereid op de impact van de nieuwe wet: ze bezochten de voorlichtingssessies, volgden trainingen en stelden vragen aan de douane en de experts van EVO/Fenedex. Maar na 1 mei 2016 werd het oorverdovend stil. Dat is echter de befaamde stilte voor de storm, zo zal dit najaar duidelijk worden.

Veranderingen

Natuurlijk zijn sommige zaken wel echt nieuw:

  • Het verplichte gebruik van de Bindende Tarief Inlichting (BTI)
  • Het vervallen van de ‘first sale’ principes in de douanewaarde en de nieuwe omgang met royalty’s
  • Nieuwe procedure op Schiphol door het vervallen van de Vrije Zone
  • Het doen van een wederuitvoer-aangifte na een bijzondere regeling

De meeste bedrijven hebben deze veranderingen keurig doorgevoerd. Af en toe komt er nog eens een vraag, maar daar blijft het dan ook bij. Toch kan het niet bij deze vier punten blijven, het DWU zou heel het douanelandschap toch veranderen? En is het dan echt zo dat alle bedrijven deze zaken zo goed voor elkaar hebben dat er nooit meer een vraag komt?

Topje van de ijsberg

De veranderingen die op 1 mei van kracht zijn geworden zijn slechts het topje van de ijsberg. Nu begint het echte werk. De douane legt op dit moment de laatste hand aan het schema waarin staat op welk moment vergunningen van bedrijven worden overgezet naar DWU-vergunningen. Deze operatie wordt in september gestart en zal duren tot 2019. Alle vergunningen worden in deze periode dan ook getoetst aan de DWU-criteria.

Training en aanscherping

De douanemedewerkers ontvangen de komende maanden uitgebreide scholing over de regelgeving, zodat ze beter in staat zijn het DWU te handhaven en procedures aan te scherpen. Ook de wetgeving zelf zal hier en daar worden aangepast en verduidelijkt door ervaringen in de praktijk. De onderhandelingen in Brussel lopen gewoon door.

IT-systemen

Voor alle verplichtingen in de aangifte en communicatie met de douane moeten de IT-systemen worden aangepast. Het Multi-Annual Strategic Plan dat hiervoor in Europa is opgesteld biedt een strakke planning. Met grote regelmaat zullen IT-aanpassingen en nieuwe systemen worden geïmplementeerd bij de aangever.

Er staat bedrijven de komende jaar dan ook heel wat te wachten. Bedrijven doen er goed aan de stilte van nu te gebruiken en zich voor te bereiden op de storm die straks losbarst. Bedrijven die meer informatie willen of hulp nodig hebben met de voorbereidingen, kunnen contact opnemen met Dennis Heijnen via d.heijnen@evo.nl of 079 3467 265.