12-03-2014  Bedrijven die hun goederen met een lzv, ook wel ecocombi genoemd, (laten) vervoeren, mogen dit ook tijdens de Nuclear Security Summit (NSS) op 24 en 25 maart doen. EVO heeft zich hier hard voor gemaakt.

Onduidelijkheid

Eerder deze week ontstond onduidelijkheid omdat alle bedrijven met ontheffingplichtigtransport een brief ontvingen waar in stond dat tijdens de top diverse wegen zijn afgesloten voor exceptioneel transport. EVO nam direct contact op met de politie omdat ook lzv's onder dit ontheffingsregime vallen.

Na overleg met politie werd duidelijk dat alleen exceptioneel transport dat onder begeleiding plaatsvindt 24 en 25 maart niet op onderstaande wegen mag rijden.

Volledig afgesloten wegen:

 • N14
 • A5
 • N44
 • N201
 • N205
 • N206
 • N207

Deels afgesloten wegen:

 • A12 vanaf het Gouwe aquaduct tot aan de Zuid Hollandlaan in Den Haag en terug
 • A20 vanaf het Gouwe aquaduct tot aan Westerlee en terug
 • A13 vanaf het Kleinpolderplein tot aan de aansluiting met het Clausplein en terug
 • A4 vanaf Schiphol tot aan Delft
 • A44 vanaf Burgerveen t/m Wassenaar en terug

Advies

EVO adviseert haar leden om zelf ook maatregelen te nemen om de hinder van de top zoveel mogelijk te beperken. Vooralsnog adviseert Rijkswaterstaat om personeel dat thuis kan werken, thuis te laten werken. Ook geldt tijdens de top dat afsluitingen zogenoemde dagkoersen zijn - bij incidenten kan Den Haag zomaar overgaan tot het volledig afsluiten van een weg, ook de A4. Op de website www.vananaarbeter.nl staat hierover actuele informatie.

In de tussentijd houdt EVO haar leden op de hoogte van alle ontwikkelingen via de website en de nieuwsflits. Ondernemers die tegen specifieke problemen aanlopen, kunnen contact opnemen met EVO, telefoon 079 346 7347.