Veel infrastructuur is aan het einde van haar levensduur

Leestijd 2 minuten

9-4-2021  Investeringen vanuit het Nationaal Groeifonds moeten een bijdrage leveren aan economische groei en verduurzaming van Nederland. evofenedex wijst erop dat investeringen in ons logistieke systeem hiervoor van groot belang zijn en maakt zich zorgen nu er vooralsnog geen financiering vanuit het Groeifonds naar het goederenvervoer gaat. We zien dat handels- en productiebedrijven investeren in schonere wagenparken, meer inzetten op spoorvervoer en digitalisering gebruiken om hun goederen efficiënter te (laten) vervoeren. Maar hierbij zijn ook infrastructuurinvesteringen vanuit de overheid hard nodig.

Vanmiddag werd duidelijk dat het onzeker is of de investeringen voor het verbeteren van de vaarwegen beschikbaar komen. Daarnaast is de 2,5 miljard euro die wel beschikbaar is voor spoor, vooral op reizigersvervoer gericht. Een betrouwbaar logistiek systeem is cruciaal voor Nederlandse handels- en productiebedrijven. Dit kan alleen bereikt worden als er blijvend geïnvesteerd wordt in het op orde houden en verbeteren van onze infrastructuur. Op die manier kunnen bedrijven er op vertrouwen dat producten en grondstoffen betrouwbaar, veilig en duurzaam vervoerd kunnen worden en versterken we ons vestigingsklimaat.

Gemiste kans

Veel infrastructuur is aan het einde van haar levensduur. Daarom is volgens evofenedex alleen al ruim 1 miljard euro per jaar extra nodig om te behouden wat we hebben. Daarnaast is er tot 2040 een extra bedrag van 56 miljard euro nodig om Nederland het mobiliteitssysteem te bieden dat het nodig heeft. Als Nederland voorbereid wil zijn op de toekomst, moet er komende jaren veel gebeuren. Het zou een gemiste kans zijn als het groeifonds, ook wel het Hoekstra-Wiebes fonds genoemd, hier niet voor wordt ingezet.

Nationaal groeifonds

Het kabinet trekt de komende 5 jaar 20 miljard euro uit voor investeringen die bijdragen aan de economische groei van Nederland. Het geld uit het Nationaal Groeifonds is bedoeld voor kennisontwikkeling, infrastructuur en onderzoek, ontwikkeling en innovatie. De eenmalige publieke investeringen moeten bijdragen aan toekomstige economische groei en een maatschappelijk nut dienen.

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder