07-09-2016  De belangenorganisaties EVO, Fenex, TLN en Fenedex en Europe Container Terminals (ECT) zijn het eens geworden over de aflevering van Hanjin containers. Afgelopen week werd de markt geconfronteerd met het feit dat deepsea rederij Hanjin niet meer aan haar verplichtingen kon voldoen. Het afleveren van Hanjin containers is hierdoor wereldwijd in het geding gekomen. 

Acceptabele procedure

Partijen zijn het eens geworden over een acceptabele procedure (zie website ECT). Afgelopen week stonden de partijen nog tegenover elkaar in een door de belangenorganisaties aangespannen kort geding. Partijen zijn het er echter over eens dat de uitvoering van het vonnis per individuele container voor het logistieke proces lastig is.

Intensief overleg

De oplossing is het resultaat van intensief overleg tussen beide partijen en zorgt ervoor dat de ladingbelanghebbenden op een efficiënte en snelle manier over hun containers kunnen beschikken.

Waardering

EVO, Fenedex, TLN en Fenex hebben waardering voor de snelle en efficiënte manier waarop ECT heeft ingespeeld op de ontwikkelingen bij Hanjin. In de markt ontstond commotie over de kosten die hiervoor in rekening werden gebracht. Het overleg tussen partijen heeft geleid tot wederzijds begrip.

Tijdrovend en kostbaar proces voorkomen

Partijen erkennen dat een bijzondere situatie van het in problemen komen van een grote rederij tot extra kosten leidt. Partijen hebben zich kunnen vinden in een procedure, waarbij alle betrokkenen een deel van de extra last dragen. Daarmee is ten principale bereikt dat de goederenstroom op gang blijft. Voor de ladingbelanghebbenden is een tijdrovend en kostbaar proces voorkomen.