09-03-2015  ECT gaat maatregelen treffen in de strijd tegen de congestie in de Rotterdamse haven. De nieuwe terminals van Maasvlakte 2 zijn nog niet operationeel en daarom is de Rotterdamse haven vooralsnog aangewezen op de huidige capaciteit, terwijl er wel een duidelijke toename is in het ladingaanbod. ECT is in overleg met klanten en stakeholders, dus ook verladers, om te bezien hoe wachttijden tot een minimum kunnen worden beperkt.

Maatregelen

Enkele maatregelen die door ECT zijn aangekondigd, zijn het vergroten van de flexibiliteit van ligplaatsen aan de kades, het terugdringen van opslag van lege containers in de stacks en het optimaliseren van zogenoemde call sizes voor binnenvaart en feeders. Voor verladers zijn vooral de volgende maatregelen van belang: strikte toepassing van cargo closing en opening time en het verbeteren van informatiedeling (zoals vervolgmodaliteit om de containers efficiënter in het stack te plaatsen).

Communicatie

ECT en EVO blijven met elkaar in gesprek om ervoor te zorgen dat de ladingstromen in de Rotterdamse haven niet stokken. Ook gaan beide organisaties in gezamenlijkheid bekijken welke maatregelen kunnen worden genomen om de doorstroming te garanderen.