Is een heftruckcertificaat verplicht?

Vanuit Arbowetgeving wordt deskundigheid voor het rijden op een intern transportmiddel, zoals de heftruck, vereist.

Een heftruckcertificaat is niet verplicht. Vanuit Arbowetgeving wordt echter wel deskundigheid voor het rijden op een intern transportmiddel, zoals de heftruck, vereist. Ook stelt deze wetgeving dat een werkgever zijn werknemers een veilige werkplek moet garanderen. Een verzekeraar kan dit als voorwaarde in een verzekeringspolis opnemen. Je kan stellen dat een werknemer die niet goed weet hoe hij veilig met een heftruck moet werken, gevaar kan opleveren voor zichzelf en anderen. Een werknemer die met een heftruck werkt, of dit nu incidenteel of fulltime is, moet dus geschoold zijn in het werken met een heftruck.

Heftruck cursus of opleiding volgen

Een medewerker wordt deskundig als hij een heftruck opleiding volgt. Maar hij moet zijn kennis en vaardigheden ook actueel houden. Dit kan via een herhalingscursus via een erkende opleider met gecertificeerde docenten. Het volgen van een heftruck opleiding bij een opleider betekent dat de cursist er zeker van is dat hij de juiste instructie en kennis krijgt om veilig met een heftruck te kunnen werken. Het certificaat bewijst dit. En het heftruckcertificaat halen levert ook weer meer efficiency in het magazijn. 

Interne opleiding met vastleggingsprocedure

Een heftruck opleiding mag ook door een werkgever zelf worden gegeven. Daarbij geldt wel dat degene die de opleiding geeft, zijn deskundigheid moet kunnen aantonen (in het bezit moet zijn van een heftruckdiploma). Ook moet het bedrijf registreren wanneer de opleiding heeft plaatsgevonden, aan wie en door wie de opleiding is gegeven en uit welke onderdelen deze opleiding bestond. Dit kan administratieve rompslomp geven en er is geen toets of degene die de instructie ontvangt alles wel goed heeft begrepen.

Selecteer de juiste opleider

Een goede opleider/opleiding is de basis voor het creëren van een veilige werkomgeving. Dus neem niet zomaar de goedkoopste, maar ga na hoe de opleiding in elkaar zit. Een ongeval kan al snel herleid worden naar onvoldoende instructie en dus naar de verantwoordelijke werkgever. 

Onze ledenadviseur Marjolein
Contact

Vragen over gevaarlijke stoffen?

Marjolein en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder