Een succesvolle bedrijfsvoering door strategisch personeelsbeleid, nu en in de toekomst

Investeer meer in het vinden, binden en benutten van het personeel van de toekomst

17-02-2020  Het coronavirus heeft veel invloed op de logistiek. Waar aan de ene kant bedrijven te maken hebben met piekperiodes, kampen andere bedrijven juist met een overschot aan personeel. De dynamiek op de logistieke arbeidsmarkt heeft veel gevolgen op de bedrijfsvoering en het personeelsbeleid. Combineer dit met trends, zoals digitalisering, robotisering en toenemende klanteisen, als een snelle en goedkope bezorging, en al gauw wordt duidelijk dat ondernemingen alle zeilen moeten bijzetten om de continuïteit van de onderneming te waarborgen en aan klantverwachtingen te blijven voldoen. Ze zijn genoodzaakt meer tijd, geld en capaciteit te steken in strategisch personeelsbeleid, in een gestroomlijnd logistiek proces en in sociale innovatie.

Strategisch personeelsbeleid

Strategisch personeelsbeleid is een instrument dat helpt ondernemingsdoelstellingen te behalen. Uitgangspunt is dat het beleid aansluit bij de visie en missie van het bedrijf. Door middel van strategisch personeelsbeleid kunnen bedrijven, op het gebied van personeel, inspelen op veranderingen in de toekomst. Het is hierbij belangrijk dat er inzicht is in de veranderingen van de markt, welke kansen en uitdagingen er zijn en hoe je als bedrijf hiermee proactief kunt omgaan.

Voorbeelden van strategisch personeelsbeleid zijn nieuwe manieren van werving en selectie, het bij- en omscholen van personeel (wat leidt tot duurzame inzetbaarheid), digitalisering, automatisering, robotisering, het aanpassen van arbeidsvoorwaarden en employer branding.

Wab

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is per 1 januari 2020 in werking getreden en heeft als doel vaste contracten aantrekkelijker te maken door onder andere flexcontracten duurder te maken. Werkgevers die veel flexibele werkvormen (contracten voor bepaalde tijd en uitzendkrachten) binnen hun bedrijf inzetten, gaan daardoor hogere kosten betalen. Daarnaast is het de verwachting dat door het tekort aan personeel (logistiek medewerkers en chauffeurs) de personeelskosten ook verder zullen oplopen. Daardoor is een goede strategische personeelsplanning extra belangrijk, waarbij deze strategie zowel gericht moet zijn op het behoud van personeel als op het aantrekken van nieuw personeel. Zeker aangezien uit het onderzoeksrapport ‘De inzet van strategisch personeelsbeleid onder handels- en productiebedrijven’ blijkt dat bedrijven verwachten dat zij in de nabije toekomst meer flexkrachten in gaan zetten. Deze verwachting zal dus mogelijk leiden tot nog hogere personeelskosten.

Rapport

Om als handels- of productiebedrijf de continuïteit van de onderneming te waarborgen, zijn verandering en strategisch personeelsbeleid noodzakelijk. evofenedex heeft daarom, samen met ABN Amro, in het bovengenoemde onderzoeksrapport een drietal aanbevelingen gedaan: neem de eigen rol serieus als schakel bij personeelstekorten, investeer meer in het vinden, binden en benutten van personeel en besef dat robotisering misschien toegankelijker is voor jouw onderneming dan gedacht. Deze aanbevelingen vergen een andere aanpak van het personeelsbeleid en dragen bij aan een succesvolle bedrijfsvoering, nu en in de (nabije) toekomst.

Marinke
Contact

Vragen over strategisch personeelsbeleid?

Marinke en de andere juristen helpen je graag verder