28-05-2013  Een oproepkracht die wordt opgeroepen om één uur te werken, heeft recht op het loon waar hij recht op zou hebben als hij drie uur had gewerkt.

Inkomensonzekerheid

De wetgever heeft dit zo geregeld om diensten van minder dan drie uur zoveel mogelijk te voorkomen. Daarnaast moesten onduidelijke afspraken over de tijdstippen waarop de arbeid moet worden verricht, hiermee worden voorkomen. Tot slot is de aanspraak op drie uur loon voor de werknemer een stukje compensatie voor de onzekerheid van de arbeidsduur en de daarmee gepaard gaande inkomensonzekerheid.

Dubbel betaald

Het is in de praktijk mogelijk dat een werknemer die meerdere malen per dag wordt opgeroepen, over bepaalde tijdvakken van die dag dubbel moet worden beloond, omdat de tijdvakken waarop hij wordt opgeroepen elkaar overlappen. Een werkgever is dan verplicht het loon dubbel uit te betalen.

De periode na een werkonderbreking, niet zijnde een reguliere werkpauze, wordt in dat geval gezien als een nieuwe periode van arbeid die aanspraak geeft op de gegarandeerde beloning van minimaal drie uur loon.

Voorkomen

Als een werkgever wil voorkomen dat hij de werknemer dubbel loon moet betalen omdat tijdvakken elkaar overlappen, dan is het aan de werkgever om vooraf duidelijke afspraken te maken over de tijdstippen waarop de werkzaamheden verricht moeten worden.

Vragen?

Heeft u nog vragen over dit onderwerp? EVO-leden kunnen gratis terecht bij de EVO-Bedrijfsjuristen, telefonisch via 079 3467 350, per email via bedrijfsjuristen@evo.nl, of maak gebruik van het reactieformulier rechts op deze pagina.