03-01-2017  In het najaar van 2016 is de Code Gezond en Veilig Magazijn gelanceerd, een code die magazijnen in Nederland veiliger moet maken en het aantal ongelukken in deze magazijnen moet verminderen. In drie maanden zijn er honderden gratis boekjes aangevraagd, duizenden bezoekers op de website verwelkomd en zijn er nieuwe magazijnopleidingen geïntroduceerd. Daarbij breidt het bedrijvennetwerk rondom de Code Gezond en Veilig Magazijn zich steeds verder uit.

Workshops in de regio

Het is nu tijd voor de volgende stap. Volgend jaar organiseren EVO en Fenedex minimaal acht workshops over uiteenlopende onderwerpen op het gebied van veilig en gezond werken in het magazijn. Fysieke belasting, duurzame inzetbaarheid van personeel, het aanspreekgedrag op de werkvloer en de veiligheidscultuur zijn onderwerpen die hoog bovenaan het wensenlijstje staan van veel bedrijven. EVO probeert tijdens deze workshops praktische handvatten en adviezen te geven waarmee bedrijven aan de slag kunnen.

Risico-hotspots en RI&E

In deze workshops wordt onder andere dieper ingegaan op de, in de Code genoemde, risico-hotspots in het magazijn. Een voorbeeld hiervan is het laaddock, waar relatief veel ongelukken gebeuren met heftrucks, met het personeel in de hoofdrol. Ook zal er aandacht zijn voor de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) met betrekking tot het magazijn, die bij veel bedrijven onvolledig of zelfs helemaal ontbreekt.

Veranderende wet- en regelgeving

Ook worden in 2017 weer vier VAP-kringen (Veiligheid Arbeid en Personeel) gehouden. De aanpassingen in 2017 met betrekking tot de aanstelling en inhoud van de preventiemedewerkers en de bedrijfsarts hebben in veel gevallen consequenties voor de RI&E. EVO helpt bedrijven met het aanpassen aan deze veranderende wet- en regelgeving. Het ministerie van SZW heeft aangekondigd om volgend jaar de focus te leggen op verantwoord opdrachtgeverschap voor gezond en veilig werken. Maar wat betekent dit voor bedrijven?

Diverse evenementen

In 2017 staan weer diverse grote evenementen op het programma waaronder de Dag van het Magazijn, de Verkiezing van het Veiligste Magazijn en Trends in Warehousing. Bij dat laatste evenement wordt samen met partners als BMWT, STL Werkt, Tempo Team en Logistiek.nl ingegaan op de laatste trends en ontwikkelingen op magazijngebied. Kortom, nieuwe magazijnopleidingen, bijeenkomsten door het hele land en grote evenementen. Volgend jaar zijn er voor bedrijven veel mogelijkheden om het magazijn nog verder te optimaliseren.