Partijen vliegen elkaar in de haren over handelsakkoorden en A27

08-03-2021  Politieke partijen willen handel en logistiek versterken, maar de manier waarop daar verschillen ze nogal over. Dat bleek afgelopen vrijdag tijdens het evofenedex verkiezingsdebat dat geheel coronaproef werd gehouden in het magazijn in Zoetermeer. Daar gingen Mustafa Amhaouch (CDA), Suzanne Kröger (GroenLinks), Peter de Groot (VVD), Jan Paternotte (D66), Jasper van Dijk (SP) en Marieke Koekkoek (Volt) met elkaar in debat over een drietal stellingen die betrekking hadden op handel en logistiek.

Zo ontstond er een flinke discussie over de rol van Europa. Waar Koekkoek van het pro-Europese Volt juist pleitte voor meer macht voor Brussel, wilde van Dijk van de SP juist een ander soort rol voor de Europese Unie. “We zijn te ver doorgeschoten. Voor handel en logistiek functioneert de EU prima en dat is waar de unie voor is opgericht.” Volgens Koekkoek was dat onzin. “Andere grote machtsblokken en landen als China en Amerika kunnen sneller handelen omdat ze een centrale macht hebben.” Als voorbeeld noemde ze het spoornetwerk. “Daar kunnen wij als Nederland binnen Europa een leidende rol spelen als het gaat om het standaardiseren. Dan wordt het aantrekkelijker om het spoor te gebruiken.” CDA’er Amhaouch wil ook meer afspraken in Europees verband. “Bedrijven zijn niet geholpen met moties in de Tweede Kamer, die elke dag iets anders vragen. Je moet het voor ondernemers goed regelen in de EU.” D66’er Paternotte constateerde daarop tevreden dat hij nog niet eerder een debat had waarbij de deelnemers zo eensgezind zijn over het belang van de EU. “Dat biedt hoop.”

Tekst gaat door onder de foto

debat in het magazijn

Belang van handelsverdragen 

Ook over handelsverdragen vloog het zestal elkaar flink verbaal in de haren. Paternotte onderstreepte nogmaals de belangen van zo’n akkoord. “Nederland is een handelsland en wij kunnen niet zonder deze verdragen.” Hij verweet de SP en GroenLinks weg te lopen van ondernemers die baat hebben bij deze akkoorden. Die partijen reageerden fel op deze aantijging. Zowel van Dijk als Kröger willen best voor een handelsakkoord stemmen. “Dan moet dat wel duurzamer dan dat ze nu zijn”, aldus laatstgenoemde. “Dit zijn handelsakkoorden van 20 jaar terug.” CDA’er Amhaouch noemde dat op zijn beurt weer onzin. “Kijk naar de export van landbouwproducten. Daar zijn we als Nederland groot in. Handelsakkoorden zijn daarbij van groot belang.” VVD’er de Groot sloot zich daarbij aan. “Nieuwe handelsakkoorden zijn voor ons land heel belangrijk.”

Staat van infrastructuur

De uitbreiding van de A27 zorgde ook voor een fel debat. De SP en GroenLinks hadden het daarbij vooral gemunt op VVD-kandidaat de Groot. “Het is een prestigeproject van VVD-minister Cora van Nieuwenhuizen waarbij 1,5 miljard wordt stukgeslagen. Dat kan beter naar het openbaar vervoer, aldus van Dijk”  Kröger vulde daarop aan dat het VVD-ministers vooral te doen is om lintjes te knippen. De Groot noemt het onzin dat de A27 een prestigeproject is. “Het is onrealistisch om te denken dat iedereen vanuit de auto het openbaar vervoer in gaat of om alle vracht op het spoor te krijgen. Vrijheid van bewegen is voor ons een groot goed.” Toch was er bij alle andere partijen de nodige aandacht om meer goederen te vervoeren per spoor of water. GroenLinks ging het verste door 18 miljard te investeren in het spoor, waar zowel reizigers als goederen van moeten profiteren.

Kijk hier het debat terug.

 

debat in het magazijn 2

Saskia evofenedex
Contact

Vragen over belangenbehartiging

Saskia helpt je graag verder