25-07-2013  Banken hebben een belangrijk aandeel gehad in het ontstaan van de overcapaciteit in de binnenvaart, die tot de huidige crisis heeft geleid. Het ligt dan ook voor de hand dat zij een sleutelrol spelen bij het oplossen van de financiële problemen, waarmee de binnenvaart nu te maken heeft. Dat is de belangrijke conclusie van de Europese verladers en schippers tijdens de hoorzitting van de Europese Commissie vandaag in Brussel.

De Commissie wilde van de European Shippers’ Council (ESC),  European Barge Union (EBU) en European Skippers Organisation (ESO) weten hoe zij tegen de huidige binnenvaartcrisis aankijken. Maar Brussel wilde vooral van de organisaties horen welke maatregelen zij nodig achten om deze crisis te overwinnen.

Overcapaciteit

De ESC is van mening dat alleen het verkleinen van de overcapaciteit effect heeft op het oplossen van de crisis. Die overcapaciteit is vooral merkbaar in de drogeladingvaart in België en Nederland; er is een overschot aan schepen langer dan 86 meter. Het zou echter onterecht zijn om partijen aan oplossingen te laten meebetalen, als zij geen rol hebben gespeeld bij het veroorzaken van de overcapaciteit. Veel verladers, vooral in de bouwsector, hebben het nu ook erg moeilijk en hogere kosten zouden eerder tot vermindering van het ladingaanbod leiden dan meer.

Rol banken

Zo lang banken schepen van failliete ondernemers weer verkopen, waardoor de overcapaciteit niet verdwijnt en de prijzen verder onder druk komen te staan, blijft de crisis voortduren. Daarom zullen banken de betreffende schepen tijdelijk uit de vaart moeten nemen. Slopen van vooral oude schepen kan daarnaast bijdragen aan het verkleinen van de overcapaciteit.

Mededingingsregels

Niettemin kan geen enkele overheid banken dwingen om een oplegregeling te treffen en geen van de organisaties kon maatregelen noemen, die de overheid zou kunnen nemen zonder in aanvaring te komen met de mededingingsregels. Ook een sloopfonds zou weinig effectief zijn; daarover waren alle organisaties het eens. De Europese Commissie bleek daardoor nog niet overtuigd van het nut van het uitroepen van de crisis. Bovendien heeft nog geen enkele lidstaat daar om gevraagd. Zelfs België niet, terwijl dit land die stap wel had aangekondigd.