Eenvoudig boetes vermijden (deel 2): arbeidsongevallen

In deze nieuwe rubriek geven onze experts tips om ellende te voorkomen

Sinds de lancering van de Code Gezond en Veilig Magazijn hebben steeds meer bedrijven magazijnveiligheid een hoger plekje gegeven op de agenda. Een veilige werkomgeving leidt niet alleen tot gezonde werknemers, ook de efficiëntie in het magazijn wordt hiermee verbeterd. Hoe erg je ook je best doet om een goede veiligheidsaanpak te hanteren, een ongeluk zit in een klein hoekje.

Boetematiging

Na een bedrijfsongeval volgt er in negen van de tien gevallen een boete van de Inspectie. Op de hoogte van de boete heb je zelf invloed. Dit heet boetematiging. Tot oktober 2015 bestond er een cumulatief systeem met vier matigingsgronden: bedrijven die geen RI&E hadden uitgevoerd (eerste matigingsgrond) kwamen sowieso niet aanmerking voor de tweede matigingsgrond. Dit werd niet als rechtvaardig gezien aangezien veel bedrijven wel aan één van de overige maatregelen hadden voldaan. Doordat zij niet aan de eerste matigingsgronden hadden voldaan deed de rest er niet meer toe. Weinig motiverend.

Artikel 11
Momenteel ziet artikel 11 van de Arbeidsomstandighedenwetgeving er als volgt uit:

Indien de werkgever aantoont dat hij inspanningen heeft verricht, gericht op het voorkomen van de overtreding in het concrete geval, kan dit leiden tot matiging van het al dan niet op bedrijfsgrootte gecorrigeerde normbedrag. De volgende inspanningen kunnen leiden tot een matiging van 25% per onderdeel:

  1. als de risico’s van de concrete werkzaamheden voldoende zijn geïnventariseerd en een veilige werkwijze is ontwikkeld die voldoet aan de vereisten van het bepaalde bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet;
  2. als de noodzakelijke randvoorwaarden zijn gecreëerd voor het toepassen van een veilige werkwijze;
  3. als er adequate instructies zijn gegeven;
  4. als er adequaat toezicht is gehouden.

Met de algemene tekst bij onderdeel b. wil het ministerie een eindeloze opsomming van middelen voorkomen. Het is dan ook niet de bedoeling dat er allemaal extra documenten worden getoond. Om voor boetematiging op grond van artikel 11.b in aanmerking te komen moet het bedrijf aan een inspecteur van SZW laten zien hoe het in de praktijk is geregeld. De inspecteur bepaalt of het bedrijf de beschreven maatregelen uitvoert en in aanmerking komt voor de boetematiging.

Meer informatie

In het boekje Mensenwerk van de Code staan praktische handvatten en tips om van het magazijn een veilige en gezonde werkplek te maken. Van het werken aan een goede veiligheidscultuur tot good practices van bedrijven die zijn aangesloten bij de Code Gezond en Veilig Magazijn. Onderdelen waar een inspecteur ook op let. Vraag een gratis exemplaar aan!

Lees deel 1 van de reeks boetes vermijden: het Eurovignet

Lees meer over magazijnveiligheid

Onze ledenadviseur Martijn
Contact

Vragen over vervoer?

Martijn en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder