Eenvoudig boetes vermijden (deel 3): Voorkom een onverwachte naheffing

In deze nieuwe rubriek geven onze experts tips om ellende te voorkomen

Bij het doen van een douane aangifte ten uitvoer, bij een overeengekomen Incoterms® FCA heeft de exporteur het recht het BTW-0-tarief toe te passen. De exporteur kan zelf deze aangifte doen of zich laten vertegenwoordigen door de douane-agent. In beide gevallen is de exporteur de ‘aangever’, die geen invloed heeft over  het fysiek uitgaan van zijn goederen.

Transport buiten de EU

Het transport naar buiten de EU wordt in dit geval geregeld door de koper van de goederen die buiten de EU is gevestigd. In deze situatie bestaat de kans dat de verkoper/exporteur de goederen ten uitvoer heeft aangegeven.

Doorverkoop binnen de EU

Doorverkoop van de producten (door de kopende partij) binnen de EU kan tot problemen leiden. Stel de koper besluit de goederen binnen de EU door te verkopen zonder daarvan melding te doen bij de verkopende partij. Dan kan dit resulteren in onverwachte problemen. Waarom? Goederen die niet de EU zijn uitgegaan worden ook nooit bij het douane-kantoor van uitgang EU (die op de uitvoeraangifte staat vermeld) aangebracht.

Wat zijn de gevolgen?

De douane zal in het bovengenoemde geval na 90 dagen de ‘aangever’ vragen om specifieke informatie over de goederen. Dit betreft de datum waarop waaruit de goederen het douanegebied hebben verlaten en het desbetreffende douanekantoor van uitgang. Kan dit niet binnen 10 dagen worden getoond? Dan wordt de aangever om alternatief bewijs verzocht. Dit bewijs bestaat onder andere uit:

  • Factuur
  • Verklaring vervoerder
  • Betalingsbewijs
  • Ondertekende vrachtbrieven
  • Correspondentie met koper

Grote gevolgen voor de BTW afdracht

Wanneer ook het alternatieve bewijs niet de gewenste informatie bevat ontstaan er grote problemen. Om de uitvoer aan te tonen, zal de aangifte na 150 dagen na vrijgave voor uitvoer ongeldig worden gemaakt. Aangezien de goederen voor de belastingdienst de EU niet uit zijn gegaan zal die als exporteur alsnog BTW moeten afdragen. En dat kan een flinke kostenpost vormen. Voorkom stilstand van je goederenstroom en onverwachte BTW naheffingen door goed contact met de koper te onderhouden.

Gerelateerd

Eenvoudig boetes vermijden (deel 1): het eurovignet

Eenvoudig boetes vermijden (deel 2): arbeidsongevallen