Eenvoudige handel na Brexit hot topic in Tweede Kamer

Met name versproducten moeten straks soepel naar het VK kunnen

16-04-2018 De Tweede Kamer wil dat het kabinet zich maximaal inspant voor zo min mogelijk vertraging bij export na Brexit. Ook moet het kabinet het MKB zo actief mogelijk informeren over de gevolgen van het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Hierover nam de Tweede Kamer onlangs moties aan.

De aandacht voor eenvoudige handel is mede het resultaat van de publicatie van onze ‘Brexit to do list’, die we eind februari overhandigden aan de Kamerleden die zich met dit dossier bezighouden. Ook de komende weken blijft Brexit een hot topic in de Tweede Kamer.

Aangenomen moties

Kamerleden Amhaouch (CDA) en Veldman (VVD) dienden begin april een motie in over export van versproducten na de Brexit. Volgens de Kamerleden kan het vertrek zorgen voor lange wachttijden aan de grens, met grote impact op versproducten als bloemen en groenten. De regering moet zich daarom in Brussel maximaal inspannen dat export van versproducten ook na Brexit met zo min mogelijk vertraging mogelijk is. Alle partijen – behalve de Partij voor de Dieren – stemden voor de motie. Ook een motie van Veldman (VVD), Paternotte (D66) en Amhaouch (CDA) over het actief benaderen en informeren van het MKB over de gevolgen van de Brexit werd met unanimiteit aangenomen.

Rondetafelgesprek

Op 19 april hebben we een belangrijke stem in het rondetafelgesprek over Brexit in de Tweede Kamer. Onze directeur Bart Jan Koopman neemt deel aan de tafel ‘Impact Brexit op ondernemers’. Op basis van de 26-punten in de ‘Brexit to do list’ zal hij het belang van goede handelsafspraken na het vertrek van de Britten benadrukken. De handelsafspraken moeten onder meer zorgen voor uniforme regels, zo eenvoudige mogelijke douaneformaliteiten en vrije markttoegang.

Bereid voor op harde Brexit

Bedrijven die importeren uit of exporteren naar het Verenigd Koninkrijk (VK) moeten zich blijven voorbereiden op een harde Brexit. Die is per 29 maart 2019 is een feit, als er voor oktober dit jaar geen definitief akkoord is over de scheidingsakte tussen het VK en de EU. Meest heikele openstaande punt is de grens met Noord-Ierland.

Hoe we jou kunnen helpen

Om bedrijven te helpen met voorbereiden, lanceerden we vorige maand de ‘evofenedex Brexit quick scan’. De quickscan geeft im- en exporteurs inzicht in de voor hun grootste risico’s door Brexit. Op korte termijn lanceren we ook diverse ‘Brexit-pakketten’ om met name MKB-bedrijven te helpen zo goed mogelijk voor te bereiden op het VK-vertrek. Als partner van de website www.hulpbijbrexit.nl nemen we vanaf mei deel aan roadshows om bedrijven per regio te helpen met voorbereiden op Brexit. Hiermee komen we ruimschoots tegemoet aan de oproep van Ministers Kaag (Buitenlandse Handel) en Keijzer (Economische Zaken en Klimaat), die per Kamerbrief op 5 april stelden dat het bedrijfsleven verantwoordelijk is voor goede voorlichting over en voorbereiding op Brexit, het kabinet ondersteunt waar nodig.

Peter
Contact

Vragen over de brexit?

Peter helpt je graag verder