23-02-2017  Het WTO Trade Facilitation Agreement (TFA) is gisteren formeel in werking getreden. Volgens evofenedex biedt het akkoord grote voordelen, aangezien het wereldwijde handelsbelemmeringen wegneemt en handel vereenvoudigt. De WTO stelt dat het TFA de wereldhandel een jaarlijkse impuls geeft van 1000 miljard dollar. Ook zou het akkoord circa twintig miljoen banen opleveren, voornamelijk in ontwikkelingslanden.

Mkb

Het TFA beoogt vooral voor mkb-bedrijven een mondiaal gelijk speelveld te creëren. Bureaucratie wordt ingeperkt en douaneprocedures worden vereenvoudigd. De verwachting is dat de tijd die im- en exporteurs aan de grens kwijt zijn, fors wordt ingekort. Ook zou het verdrag moeten leiden tot verminderding van de kosten aan de grens tot wel 15 procent. Deze winst zal vooral worden behaald in ontwikkelingslanden, waar nog relatief veel handelsbarrières en inefficiënties zijn weg te nemen.

Gelijk speelveld

evofenedex ziet het akkoord als een belangrijke steun in de rug voor eenvoudiger handel. Het akkoord draagt bij aan een gelijk speelveld voor wereldwijde handel. evofenedex heeft zich daarom jarenlang ingespannen voor de totstandkoming van het akkoord.

Overleg met douane

In Nederland zijn al forse slagen gemaakt met handelsfacilitatie. Zo overlegt evofenedex - samen met andere ondernemersorganisaties - elk kwartaal op constructieve wijze met de douane, met vereenvoudiging van de handel als gezamenlijk doel.