05-10-2016  Jongeneel Transport en logistiek dienstverlener Sanders|Fritom hebben als eerste bedrijven het keurmerk PayChecked in Transport behaald. Zij tonen daarmee aan dat zij hun personeel het juiste loon uitbetalen. Voor opdrachtgevers is dit belangrijk keurmerk, omdat zij hierdoor geen risico lopen op een loonvordering.

Audits

De inspectie-instellingen VRO Certification en Bureau Cicero hebben de eerste audits voor PayChecked in Transport uitgevoerd. Zij hebben de bedrijven gecontroleerd op de identiteit van de onderneming, klachtenprocedures, loonadministratie, contracten en toepassing van de cao beroepsgoederenvervoer.

Ketenaansprakelijkheid

In de Wet aanpak schijnconstructies is de ketenaansprakelijkheid voor het loon geregeld. Een werknemer kan een loonvordering instellen bij zijn werkgever maar ook bij diens opdrachtgever. Door het inschakelen van een vervoerder met het keurmerk PayChecked in Transport kan een opdrachtgever ervan uitgaan dat de vervoerder het personeel het juiste loon betaalt.

Inmiddels hebben ruim 20 bedrijven zich aangemeld om PayChecked in Transport te gaan behalen. PayChecked in Transport is een initiatief van EVO en TLN en wordt uitgevoerd door de onafhankelijke Stichting PayChecked in Transport.