19-01-2017  Een partij Spaanse sinaasappels is vandaag begeleid door een digitale e-CMR-vrachtbrief de Frans-Spaanse grens gepasseerd en in Perpignan aangekomen. Transport en Logistiek Nederland en evofenedex zijn blij met deze belangrijke stap voorwaarts. Digitalisering in de logistiek is een belangrijke manier om verdere efficiency en reductie van operationele kosten te realiseren, aldus de organisaties.

Ratificatie

Om in een land met een e-CMR-vrachtbrief te mogen rijden, is het noodzakelijk dat het land het eProtocol onder het CMR-verdrag heeft geratificeerd. Spanje was één van de eerste landen waar dit gebeurde. In het begin van dit jaar heeft ook Frankrijk deze stap gezet. Dat maakt het voor deze landen mogelijk om de eCMR ook in het grensoverschrijdend transport toe te staan. Het eProtocol vereist immers dat dit pas mogelijk is als twee aangrenzende landen beiden het protocol hebben geratificeerd.

Frankrijk en Spanje testen de komende periode de werking van systemen en procedures en analyseren de voordelen voor de logistieke sector.

De toekomst

De CMR-vrachtbrief is een officieel document dat verplicht gebruikt dient te worden bij een internationale transportopdracht. Met de ondertekening van het document maken verlader en vervoerder afspraken over de zending, verzekering van de goederen en aansprakelijkheid bij schade. Digitalisering van dit tachtig jaar oude document maakt veel administratieve handelingen voor verzending, verrijking en archivering van het document overbodig.

Direct inzicht

Bovendien krijgen ketenpartners direct inzicht in het verloop en de status van het transport. Een belangrijk voordeel is dat de factuur door de vervoerder meteen kan worden verzonden zodra de goederen zijn geleverd. Bij gebruik van de papieren CMR-vrachtbrief kan dit pas gebeuren als het daartoe bestemde deel op het bureau van de financiële afdeling ligt.

Benelux in startblokken

In Nederland kan sinds 2015 in het binnenlands vervoer met een digitale CMR-vrachtbrief worden gewerkt. Grensoverschrijdende inzet is nog niet mogelijk. Een pilotproject met België, Luxemburg en Nederland is in voorbereiding. TLN en evofenedex verwachten dat deze pilot in de tweede helft van dit jaar van start gaat. Dan kunnen ook logistiek dienstverleners in de Benelux de voordelen van een eCMR ervaren.