“Handelsverdragen bieden bedrijven de stabiliteit en rechtszekerheid om internationaal te ondernemen”

Leestijd 2 minuten

13-05-2020  Na een close call voor de goedkeuring van handelsverdrag CETA in de Tweede Kamer in februari dit jaar, is het nu de beurt aan de Eerste Kamer om het debat te voeren. Deze toetst de overeenkomst tussen de Europese Unie en Canada op uitvoerbaarheid, noodzaak en wetskwaliteit. evofenedex heeft zich afgelopen maanden ingezet om de meerwaarde van dit handelsverdrag voor bedrijven uit te lichten bij Eerste Kamerleden. Gisteren was onze directeur Bart Jan Koopman daar als deskundige uitgenodigd om te spreken over CETA.

CETA is een goed verdrag, volgens ons een schoolvoorbeeld. Bart Jan Koopman, directeur van evofenedex, benadrukte gisteren in de Eerste Kamer dat handelsverdragen zoals CETA essentieel zijn voor het mkb. “Ruim 91 procent van de bedrijven die sinds het voorlopig in werking treden van dit handelsverdrag gebruikmaakt, komt uit het mkb. Hiermee vormt het mkb ook de ruggengraat van onze open economie. Voor mkb-bedrijven zijn handelsverdragen complex, maar wel te behappen. Omdat CETA zorgt voor minder handelsbelemmeringen, maakt het handel voor Nederlandse bedrijven eenvoudiger én concurrerender.”

Lagere kosten

Een van de belangrijkste voordelen van CETA voor Nederlandse exporteurs is dat 98 procent van de invoertarieven gereduceerd is tot nul. Zonder dit handelsverdrag vallen wij terug op het handelsregime van de Wereldhandelsorganisatie. Daarnaast worden door CETA 140 regionale Europese specialiteiten beschermd in Canada, waaronder ook Nederlandse producten als ‘Gouda Holland’ en ‘Edam Holland’. Handel wordt ook eenvoudiger omdat overbodige testen voor producten zoals elektronica en auto’s zijn afgeschaft, als die al waren goedgekeurd voor de Europese markt. Dit betekent dus lagere kosten en minder administratieve lasten.

Flinke stap terug

Het belang van CETA is extra groot omdat dit verdrag als blauwdruk kan dienen voor andere (bilaterale) verdragen met individuele landen. Dergelijke overeenkomsten zijn nodig omdat wij steeds meer te maken krijgen met een polariserende wereld. Als reactie op vragen over de noodzakelijkheid van dit handelsverdrag stelde Koopman in de Eerste Kamer: “Handelsverdragen als deze zijn nodig om onze handel te reguleren en bieden bedrijven de stabiliteit en rechtszekerheid om internationaal te ondernemen. Het niet ratificeren van CETA zou een flinke stap terug betekenen voor de handelsafspraken met Canada, en voor afspraken over standaarden, duurzaamheid en arbeidsnormen. Hier is het Nederlandse mkb, maar ook de consument en burger, niet bij gebaat.”

Extra zetels nodig

Volgende week vindt het tweede deel van de deskundigenbijeenkomst plaats met als genodigden de Canadese ambassadeur in Nederland en diverse wetenschappers. Het is nog onbekend wanneer de Eerste Kamer zal stemmen over CETA. Omdat daar geen meerderheid is vanuit de coalitie, zijn voor een meerderheid extra zetels nodig. CETA is geratificeerd door dertien landen. Het parlement van Luxemburg heeft het handelsverdrag woensdag 7 mei goedgekeurd.

Onze ledenadviseur Alice
Contact

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder