15-11-2012  Er zijn steeds meer woonwijken en kantoren gebouwd langs, onder en over trajecten waarover vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. Die projecten leveren spanning op tussen ruimtelijke ordening en het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Balans

Ook in de toekomst moet het vervoer van gevaarlijke stoffen mogelijk blijven. Daarom zijn er afspraken gemaakt over wat waar mag groeien. Overheid en bedrijfsleven hebben samen een systeem ontwikkeld om de balans tussen vervoer en veiligheid in evenwicht te houden. Dat systeem heet het Basisnet en bestaat uit de onderdelen spoor, weg en water.

Amendement

De plannen voor dit Basisnet zijn aangenomen door de Tweede Kamer, maar met een amendement dat de minister de mogelijkheid geeft om een deel van de gecreëerde veiligheidswinst te gebruiken voor nieuwe bouwplannen. Dit amendement tast een belangrijk basisprincipe van het Basisnet aan, namelijk het principe dat die veiligheidswinst ook zou mogen worden omgezet in meer vervoer, als het bedrijfsleven zou investeren in veiligheid.

Helderheid

EVO heeft de Eerste Kamer gevraagd om bij de behandeling van de voorstellen helderheid te verschaffen. Is het de bedoeling dat de minister gebruikmaakt van de ‘kan-bepaling’, of niet. Naar aanleiding van een technische briefing hebben de fracties van VVD en CDA laten weten het amendement vreemd te vinden.