Krachtenbundeling biedt één loket voor financieringsbehoeften mkb

Leestijd 1 minuut

15-07-2021  De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel van minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Zaken en minister Wopke Hoekstra van Financiën voor de oprichting van Invest International, een nieuwe publieke bank voor exportfinanciering en buitenlandse investeringen. evofenedex stuurde samen met andere ondernemersorganisaties voorafgaand aan de behandeling in de Eerste Kamer een brief richting de fracties met het verzoek het wetsvoorstel te steunen.

Invest International bundelt de krachten van Atradius Dutch State Bank, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden. Zo ontstaat één loket dat de financieringsbehoeften van het mkb als uitgangspunt heeft. Daarnaast is het doel dat Invest International goede toegang krijgt tot internationale financieringsstromen, zoals die van de Europese Investeringsbank, de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD) en de Wereldbank.

Sinds de financiële crisis zijn Nederlandse banken wereldwijd minder actief en kunnen deze minder eenvoudig (kleinere) internationale projecten financieren. Nederland was een van de weinige landen die nog geen dergelijke centrale instelling had, terwijl de concurrentie op veel groeimarkten toeneemt.

Zorgpunten Eerste kamer

De Eerste Kamer was tijdens het plenaire debat niet onverdeeld enthousiast over het wetsvoorstel. Zo was er de zorg dat het mkb er niet aan te pas zal komen, kritiek op de voorgestelde bestuursstructuur en twijfel of de tweede doelstelling, bijdragen aan duurzame ontwikkeling, wel gerealiseerd zal worden.