10-02-2016  De Eerste Kamer heeft voor de afschaffing gestemd van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) per 1 mei 2016. De wetgeving die daarvoor in de plaats komt is onderwerp van een bijeenkomst van de  EVO Veiligheid-, arbo- en personeelkring in het nieuwe distributiecentrum van Wehkamp.

Afschaffing VAR

Eerder ging de Tweede Kamer al akkoord met de afschaffing van de VAR. Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën stuitte op verzet in de Eerste Kamer waarna er enkele compromissen zijn gesloten. Zo is de afschaffing van de VAR met 1 maand uitgesteld - van 1 april naar 1 mei 2016 - en is de overgangsperiode verlengd tot een jaar zal zijn.

Modelovereenkomst

De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) treedt op 1 mei in werking. De VAR wordt dan vervangen door modelovereenkomsten. Opdrachtgevers en zzp’ers kunnen de modelovereenkomst vooraf laten toetsen door de Belastingdienst en op die manier vragen om goedkeuring voor de gemaakte afspraken. Als zij deze goedkeuring krijgen, wordt de opdrachtgever achteraf niet aangeslagen voor de loonbelasting.

Loonbelasting

Het is belangrijk dat partijen bewust zijn van wat er precies in de overeenkomst staat en deze naleven. Indien dit niet gebeurt, zou de opdrachtgever alsnog kunnen worden aangesproken op betaling van de loonbelasting.

Inkomstenbelasting

Voor de zzp’er is het van belang zich te realiseren dat een (goedgekeurde) modelovereenkomst geen zekerheid geeft over de vraag of hij/zij ook wordt aangemerkt als zzp’er voor de inkomstenbelasting. Om als ondernemer te worden aangemerkt, moeten zzp’ers in elk geval over verschillende opdrachtgevers, minimaal 1225 uur per jaar in de eigen zaak steken, in grote mate zelf bepalen hoe zij hun werkzaamheden uitvoeren en moeten zij niet rondlopen in bedrijfskleding van de opdrachtgever.

Tijdig uitleg

Staatssecretaris Wiebes heeft beloofd dat opdrachtgevers tijdig duidelijke uitleg krijgen van de Belastingdienst over de nieuwe regels en dat er alleen streng zal worden opgetreden bij schijnzelfstandigheid en uitbuiting.