Definitieve helderheid handelsrelatie met Canada laat op zich wachten

Leestijd 2 minuten

27-10-2020  De definitieve toekomstige status van het handelsverdrag tussen Canada en de Europese Unie (CETA) blijft voorlopig nog onduidelijk. Uit een brief van de Eerste Kamer blijkt dat deze wil dat het kabinet aan een breder maatschappelijk draagvlak werkt voordat CETA definitief in stemming wordt gebracht. Totdat alle EU-lidstaten het verdrag geratificeerd hebben, blijven de bepalingen uit het voorlopig inwerking getreden handelsverdrag van kracht. Namens 15.000 handels- en productiebedrijven bepleit evofenedex de ratificatie van het definitieve verdrag door Nederland.

De Eerste Kamer heeft het afgelopen halfjaar 2 schriftelijke vragenrondes over CETA achter de rug. Omdat de coalitiepartijen daar geen meerderheid vormen, zijn er meer zetels nodig voor de Nederlandse ratificatie van dit handelsverdrag tussen de Europese Unie (EU) en Canada. De PvdA, SGP, 50Plus en OSF hebben nu een sleutelpositie. Deze partijen behoren niet tot de kabinetspartijen die eerder in de Tweede Kamer hun goedkeuring gaven aan het verdrag, maar ondersteunen wel het verzoek aan minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel om zo deze informatie mee te kunnen laten wegen bij hun eindoordeel.

Maatschappelijk draagvlak

De hierboven genoemde partijen maken hun oordeel over CETA mede afhankelijk van een nog te ontwikkelen klachtenprocedure over de naleving van handelsakkoorden op het gebied van milieu en arbeidsomstandigheden. Deze procedure reikt verder dan alleen CETA en moet ervoor zorgen dat klachten op eenduidige en zorgvuldige wijze worden afgehandeld. De klachtenprocedure maakt onderdeel uit van de lopende herziening van het Europese handelsbeleid.

Duidelijkheid voor bedrijven

CETA is goed voor circa 16.000 Nederlandse banen. Ongeveer 700 Nederlandse bedrijven handelen actief met Canada. Voor deze bedrijven is het handelsverdrag essentieel om concurrerend te blijven. Dit belang wordt iedere dag groter in een tijd waarin export en import vele uitdagingen kennen door de coronapandemie en handelsoorlogen. Naar aanleiding van het informatieverzoek zal de definitieve stemming over de ratificatie van CETA naar verwachting niet meer in 2020 plaatsvinden. Het verdrag moet ook nog in 13 andere lidstaten van de EU worden geratificeerd.

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder