09-12-2011  Nog deze week worden de eerste stukken spoor gelegd op het nieuwe land van de Tweede Maasvlakte. Begin 2013 is de Euromax-containerterminal dan alleen ‘buitenom’ te bereiken.

Dubbelsporig

De Yangtzehaven bij de terminal wordt verlengd als vaarweg naar de Tweede Maasvlakte en de huidige spoorbaan moet daarvoor wijken. De nieuwe spoorbaan krijgt een lengte van 12 kilometer en wordt volledig dubbelsporig aangelegd. Op de Tweede Maasvlakte is het ballastbed al voor een deel gelegd en zijn dwarsliggers en rails aangevoerd. Op de grens van oud en nieuw land komt een emplacement.

Viaduct

Om de aanleg daarvan mogelijk te maken zonder het wegverkeer van en naar het distripark te hinderen, is een viaduct gebouwd. Verkeer gaat daar vanaf volgende week overheen en dan begint gelijk de ombouw van het huidige kruispunt bij ECT.

Buitenring

In juli volgend jaar sluiten de aannemers de buitenring van nieuwe duinen en harde zeewering. In hoog tempo worden vervolgens ter plaatse ook de laatste paar honderd meter aan wegen en spoorbaan aangelegd.

Volgens planning

Met de aanleg van de Tweede Maasvlakte is ruim drie jaar geleden begonnen. Volgens opdrachtgever Havenbedrijf Rotterdam en aannemerscombinatie Puma loopt de aanleg zowel in de tijd als in kosten volgens de planning.