Eerste plannen voor CO2-reductie uitgewisseld

Nog wel een aantal stekelige vraagstukken op tafel

13-06-2018  De eerste gesprekken met mobiliteitspartners om tot een klimaatakkoord te komen zijn van start gegaan. Aan tafel werden de eerste ideeën uitgewisseld over de mogelijkheid om de door het Rijk gestelde doelstelling van maximaal 25 megaton CO2 in 2030 te halen.

Bij de bijeenkomst in Bunnik was ook onze algemeen voorzitter Steven Lak aanwezig. Wij zien kansen in CO2-reductie door logistieke optimalisatie, zero emissie stadsdistributie in 2025 en een intensivering van de modal shift naar spoor en binnenvaart. Maar ook het bewustzijn over de juiste bandenspanning bij vrachtvoertuigen en de juiste inzet van biobrandstoffen voor het zware vrachtverkeer zijn potentieel kansrijk voor CO2-reductie in logistieke processen.

Green Deal Zero

Bij veel partijen die deelnamen aan het overleg is er overeenstemming over wat gedaan kan worden om de doelstellingen van het Rijk te halen. Zo ziet iedereen kansen voor de verdere uitrol van de Green Deal Zero Emissie Stadsdistributie en worden de ideeën om de binnenvaart te verduurzamen ook breed onderschreven. Lak: “Er worden goede ideeën ingebracht, maar wat kansrijk is of niet, is nog niet overal even duidelijk.”

Stekelige vraagstukken

Volgens Lak liggen er ook nog stekelige vraagstukken op tafel die nog vragen om meer inzicht. “De inzet en betaalbaarheid van biobrandstoffen is er daar één van. Maar ook zijn er twijfels over het reductiepotentieel in de discussie rondom bandenspanning. Daar moeten we snel duidelijkheid over gaan krijgen.”

Op 26 juni is er een volgende sessie van de mobiliteitstafel waarbij een overzicht van de meest kansrijke maatregelen voor de mobiliteitssector wordt vastgesteld.

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder