22-10-2014  De overheid heeft besloten om inspectieresultaten van bedrijven die met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken, openbaar te maken. Onlangs zijn de eerste rapporten verschenen.

De rapporten zijn publieksvriendelijke samenvattingen van de resultaten van uitgevoerde inspecties. Hierin staan de belangrijkste uitkomsten van de controles en de verbeterpunten. De eerste openbare samenvattingen van een negental bedrijven kunnen sinds kort worden ingezien via de website www.brzoplus.nl.

Categorieën

In totaal vallen in Nederland meer dan 400 bedrijven onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO). Deze bedrijven worden minimaal één keer per jaar geïnspecteerd. Mocht er sprake zijn van overtredingen dan worden deze in een drietal categorieën uiteengezet, van lichte tot zware overtredingen.

Vertaling

EVO is benieuwd naar de ervaringen van de bedrijven die geïnspecteerd zijn. De verladersorganisatie vraagt zich af of de – vaak technische – inspectieresultaten goed vertaald zijn naar een publiekssamenvatting van 1 á 2 A4-tjes.

Bedrijven die hun ervaringen willen delen, kunnen zich wenden tot EVO-beleidsadviseur Veiligheid en Gevaarlijke Stoffen Thomas Reitsma.