12-04-2013  Het Europäisches Forum für Aussenwirtschaft (EFA) organiseert op 27 en 28 juni voor de 25e maal de conferentie Zollrechtstage.

Douanewetgeving en jurisprudentie

Op de conferentie in Bonn wordt uitgebreid stilgestaan bij de stand van zaken van de douanewetgeving en jurisprudentie vanuit een Europese optiek. Ook het marktordeningrecht (sanctiewetgeving) komt aan bod. De inleidingen worden verzorgd door vooraanstaande sprekers vanuit de wetenschap, Europese Commissie en het bedrijfsleven. Er is ruim gelegenheid om te netwerken.

Korting voor EVO-leden

EVO werkt in het kader van de Europese organisatie Europro nauw samen met EFA. Voor EVO-leden bedragen de kosten van deelname daarom geen 590 maar 490 euro. De conferentie wordt synchroon vertaald in het Engels.

Meer informatie over programma en aanmelding kan via de EFA website.