Hoe krijg je als ondernemer de beste prijs voor de reis?

Leestijd: 2 minuten

Onderzoeksbureau Panteia heeft in het onlangs gepubliceerde rapport ‘Kostenontwikkelingen in het wegvervoer’ aangeven dat er een stijging wordt verwacht tussen 1,1 en 1,5 procent voor de kosten van het wegvervoer in 2021. Vanuit dat perspectief lijkt het dit jaar gemakkelijk onderhandelen met de beroepsgoederenvervoerder. Maar dat ligt toch genuanceerder. 

Coronacrisis

De coronacrisis heeft ook in de wereld van het beroepsgoederenvervoer haar sporen achtergelaten. Zo hebben de beroepsgoederenvervoerders die de supermarkten beleveren, het drukker dan ooit. Bedrijven in het evenementenvervoer kennen daarentegen de grootste crisis in hun bestaan. En dat kan van invloed zijn op de prijs en kwaliteit van de service van goederenvervoerders.

Onderzoek van evofenedex toont aan dat de prijs niet de hoofdreden is voor verladers om in zee te gaan met een beroepsgoederenvervoerder. De meeste bedrijven geven de voorkeur aan het aangaan van een langdurige partnership met een vervoerder. Bij deze nauwe samenwerking ervaren zij de service, leveringssnelheid en transparantie als het meest waardevol.

Opstarten tendertraject

Om tot een succesvolle partnership te komen, is het belangrijk de behoeften en verwachtingen van zowel vervoerder als verlader goed in beeld te hebben. Een manier om hier een begin mee te maken is tendering. Het starten van een uitbestedingstraject dwingt de verlader zijn vervoersbehoeften goed in kaart te brengen. Op die manier kunnen vervoerders een optimaal aanbod samenstellen dat idealiter volledig voldoet aan deze behoeften. Bij zo’n traject moet de verlader wel de volgende regels in het achterhoofd houden.

  • Neem voldoende tijd. Een doorlooptijd van 3 tot 6 maanden is in de praktijk heel normaal.
  • Werk in fases. Een tender bestaat globaal uit 3 grote onderdelen: de RFI-fase (Request For Information), de RFQ-fase (Request For Quotation) en de afrondingsfase.
  • Schep duidelijkheid in tarieven. Gaat het om uurtarieven, kilometertarieven, pallettarieven of FTL-tarieven? Specificeren is noodzakelijk.
  • Leg afspraken vast. Wie laadt bijvoorbeeld de vrachtwagen? Hoe zit het met de verzekeringen?
  • Ga op bezoek. Neem een kijkje in de keuken en krijg een totaalindruk.

Maar een tendertraject is niet iets wat je even in een middagje hebt afgerond. Het inkopen van transport is een specialisme. Om bedrijven hierbij te ondersteunen heeft evofenedex de driedaagse verdiepingscursus Inkopen van transport ontwikkeld die op 28 oktober van start gaat. Met deze cursus leren deelnemers in drie dagen de fijne kneepjes van tendering. Ook kun je als bedrijf er voor kiezen om een tenderingtraject uit te besteden. Een handig hulpmiddel is tot slot de checklist uitbesteed vervoer. Want een gestructureerd tendertraject scheelt uiteindelijk veel tijd en geld.