17-02-2017 evofenedex heeft vandaag met vier andere ondernemerspartijen bij gemeenten aan de bel getrokken. De organisaties constateren dat bedrijven in hun distributie binnen steden met te veel verschillende regels te maken krijgen.

Diversiteit aan regels

Ondernemers die klanten in de stad bevoorraden worden geconfronteerd met een diversiteit aan regels voor venstertijden en emissies van voertuigen. Detailhandel Nederland, Thuiswinkel.org, Koninklijke Horeca Nederland TLN en evofenedex hebben vandaag aan voorzitter Jan van Zanen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een actielijst overhandigd.

Actiepunten

De actielijst kent 7 verbeterpunten om consumenten en bedrijven in binnensteden efficiënt, schoon en veilig te bevoorraden. De organisatie wijzen naar de Retaildeal en Green Deal Zero Emissie Stadsdistributie, afspraken die met de overheid zijn gemaakt om distributie in werkbare stappen te verduurzamen.

Betere samenwerking

Het verminderen van regels, maar ook het overal hanteren van dezelfde regels, kan al veel winst voor efficiënte bevoorrading opleveren. Dit kan worden bereikt door betere samenwerking van gemeenten met bedrijven en hun organisaties.

Download Position Paper

Serieus signaal

VNG voorzitter Jan van Zanen heeft bij de overhandiging van de actielijst laten weten het signaal serieus te nemen. “Deze concrete actiepunten en met name ook het gegeven dat TLN, evofenedex, Detailhandel Nederland, Thuiswinkel.org en Koninklijke Horeca Nederland deze punten gezamenlijk naar voren brengen, is voor de VNG een belangrijk signaal. Ook het belang van publiek-private samenwerking en de pluspunten die dit oplevert zijn voor ons helder.”

Speerpunten

“De VNG heeft een groot aantal speerpunten, waaronder de leefbaarheid in de binnensteden. Een schone, veilige en efficiënte stedelijke bevoorrading is hier onderdeel van. Wij zetten ons hiervoor dan ook graag met u gezamenlijk in,” aldus Van Zanen.