18-02-2016  De gemeente Utrecht heeft de drie grootste toeleveranciers van de stad, DeliXL, Sligro en GEPU, uitgenodigd voor een pilot met een dynamisch parkeervak aan de Neude. Het idee achter de proef is simpel; één vaste laad- en losplaats van waaruit zoveel mogelijk klanten binnen een straal van 150 meter met rolcontainers en/of elektrische karretjes worden bevoorraad. De pilot past bij de doelstelling van Utrecht om de stadsdistributie in 2020 CO2-neutraal te laten verlopen.

Waarom de Neude?

Voor de proef is gekozen voor de Neude. Op die plek zijn drie parkeerplaatsen gemaakt inclusief aansluiting voor elektriciteit. Het laden en lossen gebeurt alleen in de vroege ochtend wanneer maar weinig mensen de horeca bezoeken of gaan winkelen. Daarom is het mogelijk een dynamisch vak te maken dat in de ochtend tussen 07.00uur en 11.30uur wordt gebruikt om te laden en lossen. De rest van de dag fungeert het vak als fiets parkeerplaats. In deze vakken kunnen fietsers hun fiets voor korte tijd parkeren; op maandag tot en met zaterdag van 11.30uur tot en met 07.00uur en op zondag de hele dag.

Prachtig voorbeeld

Wilbert Van Putten, eigenaar van groothandel GEPU, typeert de proef als ‘een prachtig voorbeeld van samenwerking tussen leveranciers en gemeente’. ‘Binnen deze proef zijn we geen concurrenten van elkaar maar partners met een gezamenlijk belang. Immers, wij als leveranciers willen ook zo efficiënt mogelijk leveren met zo min mogelijk overlast.'

Green Deal

De pilot in Utrecht wordt mede mogelijk gemaakt door de landelijke programma’s Green Deal Zero Emission Stadslogistiek en het programma Beter Benutten. Doel van deze programma’s is het reduceren van emissie, het verbeteren van de bereikbaarheid en het verhogen van logistieke efficiency. EVO ondersteunt beide programma’s.

Meer informatie?

De programma’s bieden ook mogelijkheden voor bedrijven ter ondersteuning van de uitvoering van innovatieve niet-infrastructurele projecten of experimenten. EVO komt graag in contact met bedrijven met ideeën die bijdragen aan emissiereductie en de verbetering van de bereikbaarheid. Meer informatie hierover? Stuur een mail aan regioadviseur Arno van Dijk of aan projectmanager Emile van Rijn.