31-05-2013  De gemeente Middelburg ziet af van haar plan om verladers en ontvangers te dwingen hun transportdiensten bij concessiehouders in te kopen. Daarmee geeft de gemeente gehoor aan de kritiek van EVO op deze dwingende maatregel.

Drukker

Middelburg ervoer de afgelopen jaren veel overlast van het bevoorradend verkeer in de stad. Niet alleen zag de gemeente het aantal ritten in de stad toenemen, er werd ook op vrij grote schaal buiten de venstertijden bevoorraad door bedrijven met een ontheffing.

Maatregelen

Om het tij te keren maakte Middelburg in februari dit jaar bekend dwingende maatregelen te treffen om de overlast te beperken. In eerste instantie dacht de gemeente aan concessieverlening aan één of meerder logistieke dienstverleners die zoveel mogelijk goederen gaan bundelen. Verladers en ontvangers zouden dan gedwongen worden om bij de concessiehouders hun transportdiensten in te kopen. Daarnaast wilde de gemeente het aantal verleende venstertijdontheffingen reduceren en de venstertijden verkorten.

Prijs-kwaliteit

EVO liet de gemeente in een reactie direct weten te vrezen voor de economische gevolgen van de concessieverlening. Zo zou de prijs-kwaliteit verhouding van het vervoer slechter worden en de mate van flexibiliteit in de stedelijke distributie behoorlijk verminderen. Bovendien staat de economische impact van de maatregel niet in verhouding tot de ervaren overlast, aldus EVO.

Afgeblazen

De kritiek van EVO was niet aan dovemansoren gericht. Afgelopen week vernam EVO dat de gemeente heeft besloten om van de concessieverlening af te zien. Wel zal de gemeente het aantal verleende ontheffingen beperken en worden de venstertijden met een uur ingekort.