30-05-2012  Gisteren heeft Suiker Unie in Dinteloord haar eigen tankstation in gebruik genomen voor bedrijfsauto's en de trucks van vervoerders. Dit tankstation levert gas uit eigen biomassa van de suikerfabriek.

Dual fuel-installatie 

Het bedrijf bezit de Lean & Green Award en heeft zich eraan verbonden de CO2-uitstoot in vijf jaar met minimaal 20 procent terug te brengen. Een door EVO voorgestelde maatregel om duurzaam vervoer te bereiken is de inzet van vrachtwagens met een dual-fuel-installatie. Die auto's rijden op diesel, met bijmenging van aardgas. Vervoerders van Suiker Unie rijden met een Volvo met een lng-tank voor de bijmenging en met een MAN met cng als bijmenging.  De eerste moet voorlopig in Roosendaal tanken, de tweede kan aardgas tanken op het terrein van Suiker Unie.

Aardgas

Suiker Unie heeft sinds najaar 2011 een eigen biomassavergister op het terrein in gebruik. Biomassa uit de suikerproductie wordt met behulp van eigen eigen proceswater omgezet in methaan. Na reiniging heeft dat product dezelfde kwaliteit als aardgas en wordt aan het gasnet toegevoegd. Een paar honderd meter verder is op het gasnet een aftakking gemaakt naar het gastankstation voor auto's. Binnenkort zal ook groentenafval van een diepvriesprocent in de installatie worden verwerkt.

Groenteafval wordt gas

In de omgeving van de fabriek is een glastuinbouwgebied in opbouw. Groentetelers die zich daar vestigen kunnen gas en warmte van de fabriek betrekken en kunnen hun groenafval bij Suiker Unie laten verwerken tot gas.

De suikerfabriek in Hoogkerk, Groningen, krijgt dit jaar een vergelijkbare vergister, gevolgd door een eigen aardgastankstation.