13-07-2017  Eind dit jaar zal er meer duidelijkheid komen over de eventuele verbinding tussen de A8 en de A9. Het afgelopen jaar zijn de zogenaamde Nul-plus, Heemskerk- en Golfbaanalternatief onderzocht op doelbereik, effecten en financiën. De centrale vraag hierbij was; zorgen de alternatieven voor verbetering van de bereikbaarheid en leefbaarheid in het gebied?

Voorkeur

evofenedex heeft voorkeur voor het Heemskerk- of Golfbaanalternatief, maar vindt het nog belangrijker dat er een goede oost-westverbinding wordt gerealiseerd. evofenedex is niet verrast dat uit de onderzoeken blijkt, dat deze alternatieven het beste én gelijkwaardig scoren.

Maatschappelijk

Uit diezelfde onderzoeken blijkt dat het Nul-plusalternatief onvoldoende bijdraagt en maatschappelijk onrendabel is. Maar ook dat het Heemskerkalternatief ruim € 200 miljoen hoger ligt dan het Golfbaanalternatief. evofenedex vindt dat het Golbaanalternatief hierdoor maatschappelijk het meest acceptabel is.

Meer onderzoek 

Er volgt nog een nader onderzoek naar onder andere de mogelijkheden om bij het Golfbaanalternatief de geluidseffecten op de wijk Broekpolder te verminderen. Om deze reden hebben Gedeputeerde Staten besloten pas eind 2017 een voorkeursalternatief aan te wijzen.